پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irSat, 31 Oct 2020 22:58:06 +0330Sat, 31 Oct 2020 22:58:06 +03302024 برای رسیدن به نتیجه مطلوب راهی جز وحدت و گفتگو نیست / مذاکرات عزتمندانه، نتیجه انسجام ملی است/اقتصاد باید به جای درآمدهای نفتی به دنبال منابع مالی جدید باشددکتر نهاوندیان در همایش ملی" همدلی و همزبانی، رونق اقتصادی و اشتغال":رییس دفتر رییسجمهور با بیان اینکه "برای همدلی و همزبانی راهی جز گفتگو وجود ندارد و باید آیین مشورت را پاس بداریم و در جامعه اشاعه دهیم"، اظهار امیدواری کرد که همدلی دولت و بخش خصوصی برای ملت ایران و مشکلات اقتصادی کشور راهگشا و مشکلگشا باشد. رییس دفتر رییسجمهور با بیان اینکه "برای همدلی و همزبانی راهی جز گفتگو وجود ندارد و باید آیین مشورت را پاس بداریم و در جامعه اشاعه دهیم"، اظهار امیدواری کرد که همدلی دولت و بخش خصوصی برای ملت ایران و مشکلات اقتصادی کشور راهگشا و مشکلگشا باشد. <br /> دکتر محمد نهاوندیان در همایش ملی" همدلی و همزبانی، رونق اقتصادی و اشتغال"، با تأکید بر اینکه اگر اهل گفتگو نباشیم، همدلی و همزبانی در حد شعار باقی خواهد ماند، گفت: برای رسیدن به نتیجه مطلوب راهی جز وحدت و گفتگو نیست.<br /> رییس دفتر رییسجمهور با بیان اینکه به دو دلیل در آستانه فصل و عصر جدیدی در اقتصاد کشورمان قرار داریم، اظهار داشت: دلیل اول این است که امروز در مرحله تدوین برنامه ششم توسعه هستیم و دولت بنا دارد با نگاه جدید ،سمت و سوی تازهای را برای اقتصاد کشور در نظر بگیرد.<br /> دکتر نهاوندیان گفت: باید برنامه منسجمی تدوین شود که ملاک آن درجه تحقق آن برنامه باشد و در این مسیر لازم است از گذشته درس بگیریم. همه مشاهده کردیم که در گذشته از رشد 8 درصدی سخن گفته شد و به منفی 8 دهم درصد رسیدیم، از کم کردن فشار به مردم سخن گفته شد و تورم حدود 40 درصد را در اقتصاد کشور تجربه کردیم، بنابراین ملاک نباید حرف و شعار باشد، باید به دنبال برنامهای باشیم که منسجم و جامع باشد و چنین برنامهای در شرایط گفتگوی کارشناسانه و مشورت حاصل میشود.<br /> رییس دفتر رییسجمهور تصریح کرد: اگر میخواهیم به اقتصادی برسیم که مقام معظم رهبری هم بر آن تأکید دارند، باید در نقش دولت و بخش خصوصی بازنگری انجام شود و شورای گفتگو میتواند در این مرحله نقش بسیار مفیدی ایفا کند.<br /> دکتر نهاوندیان قرار گرفتن در شرایط تعامل سازنده با جهان را دلیل دوم آغاز فصل جدید در اقتصاد ایران دانست و گفت: حاصل چالش هستهای به دنبال کارنامه درخشان مردم و حضور آگاهانه آنها در صحنههای مختلف ما را به مرحلهای رسانده که قدرتهای بزرگ میخواهند با ایران به تواقق برسند و این میتواند دسترسی کشورمان را به اقتصاد جهانی تأمین کند و باید برای این دوره از تعامل آماده باشیم.<br /> رییس دفتر رییسجمهور تصریح کرد: امروز باید در دولت و بخش خصوصی برای فضای جدید اقتصادی که پیش رو داریم، آمادگی ایجاد کنیم و تاریخ گذشته نشان داده وقتی برنامهریزی روشنی در این خصوص وجود نداشته باشد، شاهد بیماری هلندی و تورم پرشتاب بودهایم.<br /> دکتر نهاوندیان گفت: در زمینه توافق، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی میتوانند نقش مهمی ایفا کنند و امروز زمانی است که طرفهای تجاری ما به مذاکرهکنندگان خود این پیام را بدهند که حاصل این توافق باید روشن و بیابهام بوده و شرایط را برای تعامل سازنده و درازمدت مهیا کنند.<br /> رییس دفتر رییسجمهور اضافه کرد: امروز طرفهای تجاری ایران به این نتیجه رسیدهاند که ایران در آنچه میگوید، صادق است و در رویکرد برد-برد قدمهای رو به جلویی برداشته و آنها هم باید گامهایی در این زمینه بردارند.<br /> دکتر نهاوندیان گفت: مذاکرات عزتمندانه کشورمان نتیجه انسجام ملی است. اینکه ملت ایران با همه سختیها هزینههای تحریم را تحمل کردند و امروز در مرحله مذاکرات هم تا زمانی که پیام انسجام داده شود، مذاکرهکنندگان با قدرت و قوت بیشتری در مذاکرات حضور خواهند داشت.<br /> رییس دفتر رییسجمهور اضافه کرد: اگر کسانی بذر تردید و تفسیرهای مأیوسکننده ارایه کرده و در انسجام ملی، تزلزل ایجاد کنند، به توفیقات ملت ایران در فرآیند مذاکرات لطمه زدهاند.<br /> دکتر نهاوندیان گفت: امروز این نتیجه در عرصه اقتصادی کشورمان حاصل شده که با تدبیر میشود در شرایط تحریم تورم را 25 درصد پایین آورد و از رکود خارج شده و مقدمات رشد اقتصادی را فراهم کرد. این پیامی بود که طرف مقابل را به این نتیجه رساند که مسیر مذاکره و شرایط برد-برد را در پیش بگیرد و این مسیر را باید با قدرت طی کنیم.<br /> رییس دفتر رییسجمهور گفت: در عصر جدید اقتصادی کشور نیازمند ایجاد یک تیم متشکل از دولت، بخش خصوصی و تعاونی هستیم و ضرورت دارد در اقتصاد کشور، اصلاحات ساختاری جدید ایجاد کنیم و در قوانین و مقررات موجود در این زمینه پالایش صورت گیرد تا نظام حقوقی اقتصادی هر چه بیشتر شفاف و روشن شود.<br /> دکتر نهاوندیان ضرورت تسهیل تجارت و سرمایهگذاری در کشور را مورد تأکید قرار داد و گفت: با انبوه قوانین و مقررات موجود کارآفرین و سرمایهگذار نمیتواند نقش خود را به خوبی ایفا کند و در این زمینه دولت و مجلس میتوانند گامهای مهمی بردارند.<br /> رییس دفتر رییسجمهور اضافه کرد: ایجاد و حراست از فضای رقابتی در شرایط جدید اقتصادی کشور اهمیت زیادی دارد، متأسفانه امروز میراثدار یک اقتصاد کمتر رقابتی هستیم و در خیلی از موارد شاهد انحصارات دولتی و شبه دولتی هستیم و لازم است در این زمینه با بررسیهای دقیق و کارشناسی چارهاندیشی شود.<br /> دکتر نهاوندیان اصلاح نظام مالی را پیشرفت عصر جدید اقتصاد کشورمان دانست و گفت: در تمامی برنامههای گذشته اقتصادی تکیه اصلی بر درآمدهای نفتی بوده است و باید از این به بعد اقتصاد به دنبال منابع مالی جدید باشد و درآمد نفت نیز میتواند در مسیر تأمین سرمایهگذاریهای لازم برای توسعه کشور هزینه شود.<br /> رییس دفتر رییسجمهور گفت: زمانی که از تعامل با دنیا سخن گفته میشود به دلیل سابقه ذهنی گذشته، برخی تصور میکنند که واردات افزایش پیدا میکند، در صورتی که امروز مشکل اصلی تحریمها موانعی است که در مسیر صادرات کشورمان ایجاد کرده است.<br /> دکتر نهاوندیان آمادگی برای تعامل اقتصادی با جهان را مورد تأکید قرار داد و گفت: نمیشود در تعامل با جهان بخواهیم از منابع و بازار آنها استفاده کنیم، اما در یک رابطه دوسویه شرایط خود را متناسب با این تجارت تنظیم نکنیم.<br /> رییس دفتر رییسجمهور با اشاره به اهمیت توجه به مالکیت فکری، گفت: اگر فضای مالکیت فکری را تقویت نکنیم، باید توجه داشته باشیم که مخترعان ما ممکن است ابتکارات خود را در خارج از کشور به ثبت رسانده و تحت حمایت و انحصار آنها قرار بگیرند.<br /> دکتر نهاوندیان با تأکید بر اینکه تمامی ملاحظات اقتصادی بدون توجه به ابعاد اجتماعی آن نمیتواند به هدف مطلوب نایل آید، تصریح کرد: اقتصاد یک بعد از واقعیت سهبعدی حیات اجتماعی است و هر طرح اقتصادی باید ملاحظه خدمات و عدالت اجتماعی در درون خود داشته باشد و مناسب است اتاق بازرگانی در کنار پرچمداری برای کارآفرینی، توجه به ابعاد اجتماعی توسعه را نیز مد نظر داشته باشد.<br /> رییس دفتر رییسجمهور تأکید کرد: نگاه بغضآلود و خصمانهای که شاید بین بخش خصوصی و دولتی وجود داشت، باید جای خود را به همگرایی بدهد و این زمانی حاصل میشود که همان موقع که طرح اقتصادی تدوین میشود ابعاد اجتماعی آن نیز مورد توجه قرار بگیرد.<br /> دکتر نهاوندیان تأکید کرد: باید اخلاقیات در توسعه اقتصادی و رشد شتابان و پایدار در عرصه اقتصادی و فضای کسب و کار مورد توجه جدی قرار داشته باشد. <br /> رییس دفتر رییسجمهور گفت: مجموعه فضای اجتماعی تشکلها و اتاقهای بازرگانی باید به گونهای باشد که رفتار اخلاقی به عنوان یک ارزش اجتماعی مورد تشویق قرار گیرد. در چنین صورتی توسعه اقتصادی در آرامش و رضایت اجتماعی میتواند، فضا را برای اعتلای معنوی آماده کند.http://www.president.ir/fa/870882015-05-18 14:32:238708714183174899