پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irSat, 24 Oct 2020 07:32:39 +0330Sat, 24 Oct 2020 07:32:39 +03302024امام خمینی(ره) برای جهانیان روشن کردند که دین یک قدرت بزرگ و توانمند برای اداره جامعه است/همه موظفیم اسلام واقعی را به دنیا معرفی کنیم/اسلام دین خشونت نیست/حوزه علمیه اصفهان از دیرباز جامعه محور بوده استرییس جمهوری در دیدار علما، فضلا و طلاب استان اصفهان:رییس جمهوری شامگاه چهارشنبه در دیدار علما، فضلا و طلاب استان اصفهان بر ضرورت معرفی اسلام واقعی به دنیا تأکید کرد و گفت: امروز موفقیت دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران برای ترویج اسلام واقعی، اخلاق و توسعه کشور به عنوان پیروزی و عظمت بیشتر دین محسوب میشود.رییس جمهوری شامگاه چهارشنبه در دیدار علما، فضلا و طلاب استان اصفهان بر ضرورت معرفی اسلام واقعی به دنیا تأکید کرد و گفت: امروز موفقیت دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران برای ترویج اسلام واقعی، اخلاق و توسعه کشور به عنوان پیروزی و عظمت بیشتر دین محسوب میشود.<br /> حجتالاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی، با بیان اینکه امام خمینی(ره) کار بسیار بزرگی نسبت به اسلام و معرفی آن انجام دادند، اظهارداشت: دنیای شرق و غرب در آن دوران چنین القاء کرده بودند که دوران دین سپری شده است، اما امام(ره) همه این حرفهای باطل را کنار زد، به گونهای که همه در جهان احساس کردند که در عصر حاضر هم دین ،تنها راه نجات مردم در برابر ابرقدرتهای استعماری و استبدادی است.<br /> رییس جمهوری با بیان اینکه کلمات عاشورا، تاسوعا، محرم و آیتالله با نهضت امام خمینی(ره) وارد ادبیات سیاسی جهان شد، گفت: با نهضت امام(ره) همگان به تأثیر عاشورا و تاسوعا و جایگاه پیامبر گرامی اسلام(ص) و امام حسین(ع) پی بردند.<br /> دکتر روحانی با اشاره به اینکه همه موظفیم اسلام واقعی را به دنیا معرفی کنیم، تصریح کرد: امام راحل این تهمت را که دوران دین سپری شده است ، زدودند و برای جهانیان روشن کردند که دین یک قدرت بزرگ و توانمند برای اداره جامعه است.<br /> رییس جمهوری در ادامه به جایگاه درخشان و باسابقه حوزه علمیه اصفهان از لحاظ تفکر دینی اشاره کرد و اظهارداشت: حوزه علمیه اصفهان از دیرباز جامعه محور بوده است و امروز هم از این حوزه توقع بیشتری نسبت به دولت و حکومت وجود دارد.<br /> دکتر روحانی خاطرنشان کرد: عدهای تصور میکردند که دین فقط برای عبادت و اخلاق است و قادر نیست جامعه را اداره کند، اما امام(ره) در پاسخ به چنین تفکراتی فرمودند که کاری نکنید که در پیچ و خم سیاست چنین تصور شود که دین قدرت اداره جامعه را ندارد و بیتردید ترویج نگاه محدود به دین با راهی که امام راحل میپیمودند و امروز مقام معظم رهبری آن را ادامه میدهند، منافات دارد.<br /> رییس جمهوری با تأکید بر اینکه دین از قدرت اداره جامعه در همه حوزهها برخوردار است، گفت: البته باید از تجربیات و علم دیگران هم استفاده کنیم و زمانی که دین با فرهنگ ملی و علم و تجربه دیگران مخلوط شده، موفقیتهای زیادی به دست آمده است.<br /> دکتر روحانی با تأکید بر اینکه دین با خشونت و افراطیگری منافات دارد، اظهار داشت: امروز باید تلاش کنیم که به دنیا بگوییم دین با خشونت فاصله دارد، یکی از تهمتهایی که در سالهای اخیر نسبت به دین رواج پیدا کرده است، معرفی اسلام به عنوان دین خشونت است که اتفاقاً منشأ آن نیز خود غربیها هستند و اقدامات شرمآور و وحشیانه گروههای افراطی هیچ ارتباطی با دین، پیامبر و قرآن ندارد.<br /> رییس جمهوری تصریح کرد: امروز همه وظیفه داریم که اسلام واقعی را به دنیا معرفی کنیم، نامهای که مقام معظم رهبری اخیراً خطاب به جوانان منتشر کردند برای این است که دنیا با حقیقت اسلام واقعی آشنا شود.<br /> دکتر روحانی با بیان اینکه در دولت یازدهم توانستیم پرچم جهان ضد خشونت را در سازمان ملل برافراشته کنیم، اظهار داشت: البته در خصوص اهمیت این موضوع سخنان زیادی گفته نشد و معمولاً این چنین است که موفقیتهای این دولت کمتر گفته میشود، اما انتقادها با صدای بلند مطرح میگردد در حالی که معتقدم هر دو باید گفته شوند.<br /> رییس جمهوری گفت: در مجمع عمومی سازمان ملل پیشنهاد جهان عاری از خشونت با اجماع و اتفاق آراء به تصویب رسید و این در زمانی بود که خشونت و افراطیگری به نام دین در منطقه و جهان در حال افزایش بود.<br /> دکتر روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به مراکز دینی و حوزههای علمیه و تجهیز و مرمت آنها، اظهار داشت: دولت تلاش خواهد کرد در حد امکان ، به این وظیفه عمل کند.<br /> رییس جمهوری در ادامه با اشاره به سخنان نماینده ولی فقیه در استان اصفهان در خصوص ایراداتی که نسبت به هدفمندی یارانهها وجود داشت، گفت: ایرادهایی در این طرح هست و در این خصوص لایحهای به مجلس تقدیم شده است و امیدوارم راهی پیدا کنیم که راه دقیقتری باشد.<br /> دکتر روحانی گفت: همه باید بدانند که یارانه نقدی یک دوران موقتی دارد، برای اینکه حاملهای انرژی به نرخ واقعی خود برسد و کسانی که آسیبپذیر هستند، تقویت شوند و امیدواریم کسانی که وضعیت اقتصادی ضعیفی دارند با رونق اقتصادی بتوانند روی پای خود بایستند.<br /> رییس جمهوری گفت: رونق اقتصادی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و اگر به درستی شکل بگیرد در این صورت وضعیت اقتصادی مردم بهتر شده و فقر برچیده میشود.<br /> http://www.president.ir/fa/843852015-02-04 22:01:45843308438315182167221