پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irThu, 24 Sep 2020 14:42:42 +0330Thu, 24 Sep 2020 14:42:42 +03302024 ایران آماده خیز بلند اقتصادی است/ پایان التهابات هیجان زا و آغاز رشد پایدار با همکاری بخش خصوصی/ علت روبه جلو بودن مذاکرات، درک طرف مقابل از عدم موفقیت تحریم های اقتصادی است/ آینده اقتصادی ایران بسیار درخشان است/اقتصاد ایران امیدبخش‌ترین اقتصاد دست‌نخورده جهان استرییس دفتر رییس‌جمهور در همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان تهران:رییس دفتر رییسجمهور حضور ایران در اقتصاد جهانی مشارکت فعال بخش خصوصی در اقتصاد کشور و پایهگذاری رشد براساس بهرهوری را نشاندهنده آغاز فصل جدیدی در اقتصاد ایران بیان کرد.رییس دفتر رییسجمهور حضور ایران در اقتصاد جهانی مشارکت فعال بخش خصوصی در اقتصاد کشور و پایهگذاری رشد براساس بهرهوری را نشاندهنده آغاز فصل جدیدی در اقتصاد ایران بیان کرد.<br /> دکتر محمد نهاوندیان روز شنبه در همایش ملی فرصتهای سرمایهگذاری استان تهران که در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران برگزار شد، این همایش را فرصت مناسبی برای جذب همکاریهای داخلی و خارجی دانست و گفت: امروز فضای سرمایهگذاری در ایران نه در تبلیغ سیاسی دولتمردان، بلکه از زبان سرمایهگذاران و کارآفرینان و در خانه اقتصاد ایران، خبر از ایجاد فصل جدیدی در اقتصاد ایران به جهانیان میدهد.<br /> رییس دفتر رییسجمهور درخواستهای متعدد هیأتهای اقتصادی خارجی برای ملاقات با دولتمردان را مورد اشاره قرار داد و گفت: امروز همه بنگاهها و مراکز اقتصادی دنیا، یک فصل بازبینی مناسبات اقتصادیشان را با ایران آغاز کردند و به این نتیجه رسیدند که باید اقتصاد را دوباره مورد بازبینی قرار دهند و عدهای هم به هزینه غیبت خود در اقتصاد ایران پی برده و به دنبال جبران آن هستند و این همایش میتواند، فرصت مناسبی در این راستا باشد. <br /> <br /> <span style="color:#008000;"><strong>حضور فعال ایران در اقتصاد جهانی</strong></span><br /> دکتر نهاوندیان حضور ایران در اقتصاد جهانی را از ویژگیهای آغاز فصل جدیدی در اقتصاد کشور دانست و افزود: حضور فعال ایران در اقتصاد جهانی یکی از سه محور اصلی برنامههای دولت تدبیر و امید در راستای تعامل سازنده با جهان بوده است و این میتواند هم اقتصاد ایران و هم اقتصاد منطقه و چه بسا جهان را متحول کند.<br /> رییس دفتر رییسجمهور گفت: حضور پررنگ ایران در معادلات انرژی جهان، میتواند موضوع امنیت انرژی را در سطح جهانی دچار تحول کند.<br /> دکتر نهاوندیان خاطر نشان کرد: تعامل دوسویه اقتصاد ایران با کشورهای همسایه تأثیر عمیقی در امنیت منطقه و ریشهکنی، ریشههای افراط و خشونت دارد.<br /> رییس دفتر رییسجمهور با بیان اینکه سطح اقتصادی ایران با سه دهه گذشته کاملاً متفاوت است، اظهار داشت: با سرمایهگذاری عظیم سه دههای که در کشور انجام شده است، امروز مجموعه سرمایه انسانی و اقتصادی بسیار فرهیخته و بزرگی در ایران بوجود آمده است و همگان در دنیا شاهدند که این سرمایه عظیم انسانی در هر جای دنیا که حضور پیدا کرده پیشتاز، مولد و کارآفرین بوده است.<br /> <span style="color:#008000;"><strong><br /> بخش خصوصی باید مدیریت فعالیت و تصدی در بخش اقتصادی را برعهده بگیرد </strong></span><br /> دکتر نهاوندیان تصریح کرد: امروز ایران آماده یک خیز بلند در اقتصاد است و سرمایه انسانی و مجموعه پتانسیلهای موجود در کشور میتواند، این معادله بزرگ را محقق سازد.<br /> رییس دفتر رییسجمهور رسیدن به بلوغ اندیشه و مدیریت و اصلاح مناسبات دولت و کسب و کار را از دیگر ویژگیهای آغاز فصل جدیدی در اقتصاد کشور دانست و گفت: امروز در ایران با استفاده از عبرت 35 ساله به این نتیجه رسیدیم که بخش خصوصی باید مدیریت فعالیت و تصدی در بخش اقتصادی را برعهده بگیرد و البته دولت هم وظیفه دارد محیط و شرایط مناسب کسب و کار در اقتصاد کشور را فراهم کند و دولت تدبیر و امید با عزم جدی در این مسیر گام برمیدارد.<br /> <span style="color:#008000;"><strong><br /> رشد پایدار نمیتواند متکی بر منابع طبیعی و نفت و گاز باشد</strong></span><br /> دکتر نهاوندیان خاطر نشان کرد: اینکه رشد باید متکی بر بهرهوری، ساماندهی پیدا کند، ویژگی دیگر آغاز فصل جدید در اقتصاد کشور است. امروز به این نتیجه رسیدیم که رشد پایدار نمیتواند متکی بر منابع طبیعی و نفت و گاز باشد و درآمدهای کلان متکی بر رانت نباید دیگر در اقتصاد ایران جستوجو شود.<br /> رییس دفتر رییسجمهور تصریح کرد: عزم ملی در بالاترین سطوح حاکمیتی این است که اصلاح ساختاری در مقررات اقتصادی شکل بگیرد و این جز با همکاری دولت و ملت نمیتوان شکل بگیرد و همه باید دست به دست هم داده و در این مسیر گامهای بلند و رو به جلویی برداریم.<br /> دکتر نهاوندیان در ادامه با ارایه تصویری از اقتصاد ایران، اظهار داشت: امروز هم واقعیات محیط و هم درک از واقعیتها متفاوت شده است و همگان فهمیدهاند که ملت ایران در میدان مقاومت اقتصادی پیروز بیرون آمده است و سه دهه تحریم و فشار اقتصادی نتوانسته اقتصاد ایران را منزوی کند. اقتصاد ایران در مجموع سه دهه اخیر هم رشد داشته و هم روابط اقتصادی موفقی را تجربه کرده است و اگر نوساناتی بوده میتوان آن را ناشی از ضعف مدیریتها تعبیر کرد.<br /> <strong><span style="color:#008000;"><br /> آسیبپذیری اقتصاد ایران از کاهش قیمت نفت، کمتر از دیگرانی است</span></strong><br /> رییس دفتر رییسجمهور ظرفیتها و امکانات اقتصادی کشور را بسیار بالا و غنی دانست و با اشاره به چالش کاهش قیمت نفت، گفت: در چالش جدیدی که پیش آوردهاند برای همه کارشناسان و متخصصین مشخص است که آسیبپذیری اقتصاد ایران از کاهش قیمت نفت، کمتر از دیگرانی است که بازیگران این عرصه هستند.<br /> دکتر نهاوندیان تصریح کرد: قطعاً این چالش بسیار موفق و کوتاه پیشبینی میشود و یکبار دیگر توانمندی اقتصادی ایران را برای همگان اثبات خواهد کرد.<br /> رییس دفتر رییسجمهور به مذاکرات هستهای کشورمان اشاره کرد و گفت: علت مذاکرات موفق و رو به پیش با 1+5 بر خلاف نظر ایرانستیزان، فشارهای اقتصادی نیست، بلکه درک طرف مقابل از این موضوع است که تحریمهای اقتصادی ناموفق بوده است و در این شرایط که دریچه اعتماد متقابل گشوده شده به نفع دو طرف است که از آن استفاده کنند.<br /> <span style="color:#008000;"><strong><br /> ایران سرزمین اعتدال در منطقه است</strong></span><br /> دکتر نهاوندیان دگرگونی محیط پیرامونی را تصویر واقعی دیگری از اقتصاد ایران دانست و گفت: امروز آتش خشونت و تروریسم نه تنها منطقه بلکه زبانههای آن به کشورهای اروپایی هم راه پیدا کرده است و راهحل برطرف شدن آن، اعتدال و تعادل است و ایران سرزمین اعتدال در منطقه میباشد و راهحل ایران میتواند هم به آرمانهای اسلامی کمک کرده و هم عقلانیت و تدبیر را چارهساز مشکلات کند. از اینروست که امروز در دنیا همه به فکر، منش و سیاست ایران نگاه میکنند.<br /> <span style="color:#008000;"><strong><br /> برای مقابله با تروریسم به ایران صاحب تجربه مراجعه میشود</strong></span><br /> رییس دفتر رییسجمهور خاطر نشان کرد: امروز در دنیا برای مقابله با تروریسم به ایران صاحب تجربه مراجعه میشود چرا که ما جهالتهای افراطی را میشناسیم و آن را از سر گذرانده و توانستهایم مدیریت کنیم، ملت ایران راهحل مردمسالاری با احترام به آرمانهای دینی را در اختیار دارد و به آن عمل کرده و موفق شده است به این علت جایگاه ایران در منطقه و جهان کاملاً با گذشته متفاوت است.<br /> دکتر نهاوندیان با اشاره به برنامههای شفاف و روشن دولت در خصوص مسایل اقتصادی گفت: این دولت برنامههای خود را به روشنی اعلام کرده و به این اعلام خود صادقانه پافشاری میکند که به دنبال سیاستگذاری با ثبات است. معتقدیم دوران جست و خیز و التهابات هیجانزا به پایان رسیده و باید وارد عرصه رشد پایدار شود و این نیز جز همکاری سازنده بخش خصوصی و دولت قابل وصول نیست.<br /> رییس دفتر رییسجمهور اضافه کرد: در یک و نیم سال گذشته اقدامی برای تهییجهای تو خالی از طرف دولت مشاهده نمیشود و هیچ تصمیم اقتصادی گرفته نمیشود، مگر آنکه حتماً درباره آن گفتوگوهای متعددی با متخصصان صورت گرفته باشد و بنای کار دولت تدبیر و امید بر تصمیم آگاهانه و مشورت استوار است.<br /> دکتر نهاوندیان گفت: در فرهنگ عمومی اقتصادی و فرهنگ اقتصادی سیاستگذاران اصل تولید ثروت بر پایه کار مولد، محترم شمرده شده است و این بستر مناسبی برای حرکت مثبت اقتصادی در کشور است.<br /> رییس دفتر رییسجمهور اظهار داشت: امروز به یک واقعبینی امیدوارانه در عرصه اقتصادی احتیاج داریم و با نگاه به واقعیات موجود، آینده اقتصاد ایران بسیار درخشان بوده و در چند سال آینده، ایران آبادتر، سربلندتر و آرامتری را جشن خواهیم گرفت.<br /> <strong><span style="color:#008000;"><br /> اقتصاد ایران به عنوان امیدبخشترین اقتصاد دستنخورده در اقتصاد جهان شناخته میشود</span></strong><br /> دکتر نهاوندیان با بیان اینکه اقتصاد ایران به عنوان امیدبخشترین اقتصاد دستنخورده در اقتصاد جهان شناخته میشود، اظهار داشت: پتانسیلهای اقتصاد ایران با هیچ اقتصادی قابل مقایسه نیست و دولت تصمیماتی را برای فعال کردن این پتانسیلها اتخاذ کرده است و امروز حضور بخش خصوصی در گستره طرحهای عمرانی فراهم شده و صندوق توسعه ملی بسیار بیشتر از گذشته آماده حمایت از طرحهای سرمایهگذاری است و اعتبارات صندوق شکوفایی و نوآوری نیز افزایش قابل توجهی داشته است. <br /> رییس دفتر رییسجمهور با بیان اینکه اقدامات بسیار جدی برای اصلاح رابطه بانک و بنگاههای اقتصادی در حال انجام است، اظهار داشت: این موضوع در دستور کار شورای پول، قرار دارد بانک باید از شکل حاکمیتی خارج شده و رابطهاش با بنگاههای اقتصادی اصلاح شود و بسترهای رانت از بین برود و این موضوعات در دستور کار جدی دولت قرار دارد.<br /> <span style="color:#008000;"><strong><br /> باید پیام مثبتی در خصوص افق اقتصادی ایران به جهانیان مخابره شود</strong></span><br /> دکتر نهاوندیان گفت: اگر میخواهیم پیامی به جامعه جهانی و جامعه اقتصادی منطقه بدهیم، برگزاری همایش و کنفرانس البته مؤثر است، اما هیچ سخنی قوت عمل را ندارد. لذا بنگاههای اقتصادی و کارآفرینان دلسوز ایراندوست بدانند امروز زمانی است که باید یک گام به جلو بردارند و این گام بهتر از برگزاری صدها همایش میتواند پیام مثبتی در خصوص افق اقتصادی ایران به جهانیان مخابره کند. امروز هر بنگاه اقتصادی وظیفه دارد، واقعیات اقتصادی ایران را به بنگاههای خارجی طرف مقابل خود مخابره کند.<br /> <span style="color:#008000;"><strong><br /> گفتوگو با خبرنگاران</strong></span><br /> رییس دفتر رییسجمهور در حاشیه این مراسم در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت: شاخصهای امروز کشور نشان میدهد که نرخ رشد سرمایهگذاری رو به افزایش است و تجربه رشد اقتصادی در دو فصل متوالی میتواند اعتماد و امید سرمایهگذاران را جلب کند و ابتکاراتی از قبیل برگزاری این همایش میتواند آگاهی سرمایهگذاران داخلی و خارجی را از ظرفیتهای کشور افزایش دهد.<br /> دکتر نهاوندیان خاطر نشان کرد: در داخل کشور سرمایههای سرگردان زیادی وجود دارد که از بازاری به بازار دیگر میغلطد و این موجب نوسانات اقتصادی میشود در حالی که اگر احساس اعتماد و اطلاع از زمینههای سرمایهگذاری در داخل کشور وجود داشته باشد، این سرمایهها میتواند به عامل مولد تبدیل شود.<br /> رییس دفتر رییسجمهور گفت: اطلاع از ظرفیتهای سرمایهگذاری در ایران برای سرمایهگذاران خارجی و بازارهای بینالمللی در کنار دیپلماسی فعال میتواند باعث ایجاد انگیزهای بیشتر برای سرمایهگذاری در کشور شود.<br /> دکتر نهاوندیان خاطر نشان کرد: امروز حرکت بسیار مهمی در زمینه بهبود محیط کسب و کار آغاز شده است. یکی از آسیبهایی که در گذشته از آن رنج میبردیم عدم ثبات و تصمیمات یک شبه در عرصه اقتصادی بود که عملاً امکان سرمایهگذاری را از بین میبرد اما این دولت بر ثبات اقتصادی تأکید دارد و کاهش نرخ تورم و ایجاد رشد اقتصادی که موفقیتهایی در این زمینه به دست آمده میتواند مقوم ایجاد رابطه پایدار بین جامعه، بخش خصوصی و سرمایهگذاران شود.<br /> رییس دفتر رییسجمهور خاطر نشان کرد: سیاست ایران گسترش همکاریهای اقتصادی با سایر کشورها و مقابله با همه محدودیتها و تحریمهایی است که بدخواهان علیه کشورمان اعمال کردهاند.<br /> <br /> http://www.president.ir/fa/839442015-01-19 13:53:108394816183166009