پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irSun, 27 Sep 2020 17:40:48 +0330Sun, 27 Sep 2020 17:40:48 +03302024 دشمنان پیشرفت ایران با رویکرد منطقی دولت یازدهم به حاشیه رفته اند/ اولویت برای ما توسعه روابط اقتصادی با کشورهای منطقه است/ بوشهر قطب تجارت ایران است رییس دفتر رییس جمهوری در جلسه اتاق بازرگانی بوشهر:رییس دفتر رییسجمهوری و سرپرست نهاد ریاست جمهوری روز چهارشنبه در جلسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر تصریح کرد: دشمنان و معاندان پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با رویکرد منطقی و مستدل دولت یازدهم در مذاکرات هستهای، به حاشیه رفته و تنها ماندهاند.رییس دفتر رییسجمهوری و سرپرست نهاد ریاست جمهوری روز چهارشنبه در جلسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر تصریح کرد: دشمنان و معاندان پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با رویکرد منطقی و مستدل دولت یازدهم در مذاکرات هستهای، به حاشیه رفته و تنها ماندهاند.<br /> دکتر محمد نهاوندیان با بیان اینکه فرصت گسترش مناسبات بینالمللی امروز مهیا شده است، گفت: رویکرد تعامل سازندهای که دولت در پیش گرفته است، امیدواری فراوانی در همه طرفهای مذاکرهکننده بوجود آورده که این مذاکرات به نتیجه منجر شود.<br /> رییس دفتر رییسجمهور اظهارداشت: دستاورد توافق هستهای در اقتصاد کشور آشکار می شود زیرا بخش اقتصاد در مقاومت بزرگ ملت ایران، هزینه زیادی پرداخته و باید بهره بیشتری ببرد.<br /> دکتر نهاوندیان با درخواست از اعضای اتاق برای تغییر شرایط ، گفت: اطلاع دقیقی داریم که بسیاری از شرکتهای بزرگ در کشورهای مختلف آمادگی خود را برای حضور و کار با جمهوری اسلامی ایران اعلام کردهاند.<br /> رییس دفتر رییسجمهور تأکید کرد: اولویت برای ما توسعه روابط اقتصادی با کشورهای منطقه است و معتقدیم، توسعه کشورهای منطقه در گرو همکاری با یکدیگر است، زیرا اگر منافع ما به منافع دیگران گره بخورد، هم به توسعه اقتصادی کشور کمک کردهایم و هم جایگاه و اهمیت کشور را ارتقا داده ایم.<br /> دکتر نهاوندیان گفت: بوشهر قطب تجارت ایران بوده است و تجار بوشهری مدرسین تجارت برای دیگر نقاط ایران هستند. شما پرچمدار توسعه کشور باشید و بدانید که هر جوانی که با فرصت شغلی فراهم شده از سوی شما مشغول کار میشود، رحمتی از سوی خداوند و کاری بزرگ برای استان و کشور است.<br /> رییس دفتر رییسجمهور در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه باید در جلسات مسئولان دولتی و صاحبنظران و فعالان عرصه اقتصادی رابطه نزدیک دوسویه و سریعی برقرار شود، تصریح کرد: بدون همراهی و همفکری فعالان اقتصادی نیت خیر مسئولان تصمیمگیر و قانونگذار جامه عمل نخواهد پوشید.<br /> دکتر نهاوندیان از مسئولان اتاق بوشهر خواست تا به ساختار سازی رابطه دو سویه بین سیاستگذاران و کارآفرینان کمک کند و بحثهای راهحلگرایانه ارایه دهد که اگر چنین فضایی بر اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استانها حکمفرما شود، بسیاری از مسایل حل خواهد شد و مسئولان دولتی نیز مشتاق حضور در جلسات خواهند شد.<br /> رییس دفتر رییسجمهور همچنین بر اصلاح رابطه بین بانک و بنگاه تأکید کرد و گفت: متأسفانه بانکها به دلیل دولتی شدن رویکرد سوگولی مأبانه نسبت به بنگاههای دیگر داشتند که باید اصلاح شود، آنها دارای قوت و قدرت حاکمیتی در مناسبات بنگاهها شدند که باید اصلاح شود.<br /> دکتر نهاوندیان با اشاره به قانون بهبود که در آن بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار موظف به بازنگری در آییننامهها با رعایت انصاف شده است، گفت: این فضا در شرایط کنونی بیش از پیش مهیا شده که میتواند فرصت اقتصادی برای تولیدکنندگان و کارآفرینان باشد.<br /> رییس دفتر رییسجمهور از اعضای اتاق خواست تا در اصلاح آییننامههای اتاق راه حل ارایه دهند، تا حقوق آنها در رابطه بین بانک و بنگاه با شرط انصاف رعایت شود.<br /> پیش از سخنان رییس دفتر رییس جمهوری تعدادی از تولیدکنندگان و تجارحاضر در اتاق بازرگانی بوشهر دیدگاههایی خود را در خصوص لزوم حمایت دولت از بخش تولید و صادرات، نظیر ارایه تسهیلات بانکی با سود کم، رفع مشکلات مالی برای صادرات به کشورهای مختلف، ثبات قوانین و مقررات، بیمه و مشخص شدن تکلیف عوارض بازرگانی و گمرک مطرح کردند.<br /> اعضای اتاق بوشهر با تأکید بر اینکه اتاق بازرگانی اززمان تحریمها به خوبی راههای مبادله کالا و ارزآوری را پیدا کرده، تصریح داشتند ارتقاء جایگاه اتاق منجر به افزایش ظرفیت این مجموعه به عنوان سربازان دولت در مبارزه با تحریمها میشود.<br /> http://www.president.ir/fa/838592015-01-14 09:51:478383815183165746