پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irThu, 24 Sep 2020 15:29:20 +0330Thu, 24 Sep 2020 15:29:20 +03302024 اعتدال، تنها راه نجات کشور و اقتصاداست/ بی انضباطی در حیات واقعی اقتصادی، حاصل بی توجهی به مطالعات اقتصادی استرییس دفتر رییس جمهور در کنفرانس اقتصاد ایران:رییس دفتر رییسجمهور و سرپرست ریاست جمهوری گفت: از افراط و سیاستزدگی اقتصاد و چپ گرایی و راستگرایی مفرط سودی نبرده ایم و وقت آن رسیده که از تجربیات گرانبهای گذشته درس بگیریم و امروز تنها راه نجات کشور و اقتصاد آن، اعتدال است.رییس دفتر رییسجمهور و سرپرست ریاست جمهوری گفت: از افراط و سیاستزدگی اقتصاد و چپ گرایی و راستگرایی مفرط سودی نبرده ایم و وقت آن رسیده که از تجربیات گرانبهای گذشته درس بگیریم و امروز تنها راه نجات کشور و اقتصاد آن، اعتدال است.<br /> دکتر محمد نهاوندیان روز یکشنبه در اولین کنفرانس اقتصاد ایران، با اشاره به توجه دولت به مطالعات اقتصادی و دیدگاه های صاحبنظران اظهارداشت: امروز فرصت مبارکی برای اقتصاد کشور پدید آمده است و گواهی میدهم که از آغاز فعالیت دولت، بیشترین همت رییس جمهوری مصروف بخش اقتصاد بوده است.<br /> رییس دفتر رییسجمهور برگزاری این کنفرانس را تحقق یک آرزوی دیرینه دانست و گفت: حضور دانشگاه در کنار صنعت و سیاستگذار و وجود تعامل بین تحقیق، تصمیم و اجرا و تأکید بر اولویتها، لازمه اقتصادی است که بتواند به طور مرتب خودش را تصحیح کند.<br /> رییس دفتر رییسجمهور اظهار امیدواری کرد کنفرانس اقتصادی ایران منجر به چشمه جوشانی برای ایجاد زمینه تعادل و تعامل و به محفلی برای تولید تحقیقات و ارتقاء کشور در سیاستهای اقتصادی تبدیل شود.<br /> <br /> دکتر نهاوندیان خاطر نشان کرد: در محافل علمی و دانشگاهی فایده ای نمی بریم که فقط به نقد سیاستهای جاری پرداخته و یا در جمع فعالان اقتصادی، صرفا نقاط منفی مورد توجه باشد، بلکه راهحل، تعامل سازنده و با هم سخن گفتن است و این قدم مبارکی است که امروز آغاز شده است.<br /> دکتر نهاوندیان تصریح کرد: باید مسایل بومی کشور را شناخته و راهحلهای بومی با توجه به ویژگیهای سیاسی، ارزشی و فرهنگی جامعه برای رفع مشکلات اتخاذ کرد، ضمن اینکه باید از تجربههای گرانقدر علمی سایر کشورها و ملتها نیز استفاده کرد.<br /> رییس دفتر رییسجمهور خاطر نشان کرد: باید در مطالعات اقتصادی به ابعاد دیگر حیات اجتماعی نیز، توجه کرد و چنانچه ملاحظات سیاسی و فرهنگی مورد توجه قرار نگرفته و یا مورد بیاعتنایی قرار گیرد، حاصل آن به مقالهای در گوشه کتابخانه تبدیل خواهد شد. <br /> دکتر نهاوندیان تصریح کرد: علم اقتصاد که به دیگر ابعاد اجتماعی توجه نکند،علم کاملی نیست و بیانضباطی در حیات واقعی اقتصادی، حاصل مطالعات اقتصادی نیست، بلکه حاصل بیتوجهی به مطالعات اقتصادی است.<br /> <br /> http://www.president.ir/fa/836252015-01-04 16:13:018362214183165218