پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irSun, 27 Sep 2020 18:03:01 +0330Sun, 27 Sep 2020 18:03:01 +03302024 نمایشگاه توانمندی‌های بهره‌برداری و نگهداری در صنعت آب و فاضلاب کشور افتتاح شد با حضور دکتر نهاوندیان؛دومین جشنواره و نمایشگاه توانمندیهای بهرهبرداری و نگهداری در صنعت آب و فاضلاب کشور با حضور دکتر محمد نهاوندیان رییس دفتر رییسجمهوری و سرپرست نهاد ریاست جمهوری افتتاح شد.دومین جشنواره و نمایشگاه توانمندیهای بهرهبرداری و نگهداری در صنعت آب و فاضلاب کشور با حضور دکتر محمد نهاوندیان رییس دفتر رییسجمهوری و سرپرست نهاد ریاست جمهوری افتتاح شد.<br /> دکتر نهاوندیان پیش از ظهر روز دوشنبه ضمن افتتاح این نمایشگاه از بخشهای مختلف آن بازدید کرده و در گفتوگو با مسئولین غرفهها در جریان آخرین دستاوردها و توانمندیهای عرصه آب و فاضلاب کشور قرار گرفت.<br /> رییس دفتر رییسجمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری همچنین با حضور در غرفه شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی و نیز استان اصفهان از طرح کاهش هدر رفت آب در پهنه A1 شهر مشهد و نیز پورتال جامع مدیریت مصرف آب استان اصفهان رونمایی کرد.<br /> در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری کارها به بخش خصوصی شرکت آب و فاضلاب مشهد اقدام به واگذاری محدوده پهنه A1 به عنوان پایلوت به بخش خصوصی نموده که در این راستا اقدامات مربوط به کاهش هدررفت آب به همراه راهبری و بهرهبرداری از شبکه توزیع آب و جمعآوری فاضلاب این پهنه از جمله اهداف اجرای این طرح میباشد.<br /> هدف از ایجاد و راهاندازی پورتال جامع مدیریت مصرف آب استان اصفهان ارتباط با مشترکین با قابلیت امکان تبادل اطلاعات هوشمند در جهت فرهنگ سازی مصرف بهینه آب و افزایش سطح دانش و آگاهی عمومی در زمینه مسائل مرتبط با صرفهجویی در مصرف آب میباشد.<br /> <br /> http://www.president.ir/fa/833262014-12-29 12:18:518332814183164808