پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irWed, 21 Oct 2020 02:50:51 +0330Wed, 21 Oct 2020 02:50:51 +03302024متن کامل مصاحبة پایان سفر به استان اردبیل-<p style="text-align: justify;"> <strong>بسم الله الرحمن الرحیم</strong></p> <div style="text-align: justify;"> خدا را شاکریم که این توفیق را به دولت یازدهم داد تا در این ایام که مصادف با سالروز تشکیل دولت است بتوانیم از استان بسیار زیبا و مردم بسیار خوب، ولایتمدار، پرتلاش و قهرمانپرور استان اردبیل بازدید داشته باشیم و مطالبات و نکات مورد نظر مردم را از نزدیک بشنویم. به خصوص در جلسات تخصصی که با علما و روحانیت، کارآفرینان و بخش اقتصادی برای توسعة استان داشتیم و همچنین در جلسه با ایثارگران، فرهیختگان و نخبگان استان، نکات خوبی را شنیدیم و الان هم در شورای اداری استان، نمایندة محترم مقام معظم رهبری، استاندار و نمایندگان محترم مطالبی را بیان و مطالباتی را مطرح کردند. این فرصتی بود تا دولت از نزدیک نظرات و مطالبات مردم را بشنود. این یکی از اهداف عام سفر ما در استانهاست. همینجا باید از مهماننوازی مردم بسیار خوب این استان و استقبال گرم آنها، رسانههای محترم، رسانة ملی و استانی که تلاش زیادی کردند، نیروهای مسلح و همه مقامات استان که تلاش فراوانی کردند تا این سفر بتواند برای این استان مفید باشد، تشکر کنم.</div> <div style="text-align: justify;"> ما وظیفة دولت برای توسعة کشور را تمهید مقدمات و تسهیل راه برای سرمایهگذاری بخش غیردولتی و فعالیت سازمانهای غیردولتی و سازمانهای مردم نهاد میدانیم. همة آنها باید برای توسعة کشور در بخش اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تلاش کنند و دولت نیز باید زمینة لازم را مهیا نماید. البته در بخشی از امور زیرساختی شاید چارهای جز سرمایهگذاری دولت در حد توانش نباشد تا انشاءالله سرمایهگذاران بتوانند در بخشهای دیگر سرمایهگذاری کنند و کار را تکمیل نمایند.</div> <div style="text-align: justify;"> در این سفر، به غیر از 76 پروژه که در شورای اداری استان با بیش از 300 میلیارد تومان اعتبار اعلام شد و 67 تا از اینها امسال و چند تا هم در سال آینده اجرایی و عملیاتی خواهند شد، چند پروژه مهم هم بودند که در سخنرانی عمومی خدمت مردم عزیز اعلام کردم. این پروژهها، هم مربوط به سد گیوی و اقدامات لازم برای بخشهای پاییندستی آن بودند و هم تأمین آب آشامیدنی اردبیل از سد یا مچی که انشاءالله اجرا خواهند شد.</div> <div style="text-align: justify;"> در خصوص کانالکشی و زهکشی بیش از 83 هزار هکتار از زمینهای کشاورزی در طول سالهای 93-96 هم تصمیماتی گرفته شد که امسال و سال آینده حدود 17 هزار هکتار و سالهای بعد مقدار بیشتری تحت پوشش این طرح قرار خواهند گرفت. طرح بسیار بزرگی است که کشاورزی را متحول کرده و در آب صرفهجویی میکند و 40 هزار اشتغال به وجود میآورد. هچنین این استان، استان گردشگری با جاذبههای فراوان است. معاون رئیس جمهور در این امور، به استان سفر کردند و منطقة سرعین را که دارای جاذبههای فراوان است دیدند. البته در این زمینه، بیشتر باید بخش خصوصی سرمایهگذاری کند تا این استان بتواند پذیرایی بهتری از گردشگران داخلی و خارجی کند.</div> <div style="text-align: justify;"> در مورد منطقة آزاد ارس قبلاً در تهران بحث شد و الان در شورای اداری بحث و تصمیمگیری شد که بخشی از آن را توسعه دهیم و قسمتی از منطقة مرزی با جمهوری آذربایجان را در داخل این منطقه قرار دهیم که میتواند به لحاظ تجاری و اقتصادی موجب تحول گردد.</div> <div style="text-align: justify;"> در زمینة معادن، استعداد زیادی در استان وجود دارد. دولت در زمینة مطالعات و اکتشاف یک برنامهریزی انجام خواهد داد و از همین امسال شروع خواهد کرد. البته باید سرمایهگذاران بیایند و در بخشهایی که اعلام میشود سرمایهگذاری کنند.</div> <div style="text-align: justify;"> یکی از طرحهای بزرگ، طرح راهآهن است که از قبل مطرح بود و همیشه به خاطر عدم وجود اعتبار پیشرفت چندانی نداشت. البته نیاز به بیش از 700 میلیارد تومان سرمایهگذاری دارد. بخشی از آن باید فاینانس شود که این کار انشاءالله انجام خواهد شد. ما در این زمینه همه تلاشمان را انجام خواهیم داد که انشاءالله راهآهن از میانه به اردبیل برسد. البته این طرح، چندساله است و انشاءالله ظرف 5-4 سال آینده به نتیجه خواهد رسید. این کار شروع خواهد شد و پیشرفت آن هم به مردم اعلام خواهد شد. امیدوارم بخش بزرگی یا همة طرح، در دولت یازدهم اجرایی و عملیاتی شود.</div> <div style="text-align: justify;"> امیدوارم با تلاش دولت و یاری مردم، بتوانیم طرحهایی را که اعلام کردیم اجرایی و عملیاتی کنیم. از کارآفرینان عزیز دعوت میکنم تا در این استان بسیار خوب سرمایهگذاری کنند. از لحاظ تسهیلات بانکی، اعتبارات خوبی مد نظر قرار داده شده و تلاش میشود برای اجرای طرحها در اختیار استان قرار بگیرد.</div> <div style="text-align: justify;"> <em><strong>آقای مهران محمدی نماینده نشریات محلی: </strong></em></div> <div style="text-align: justify;"> <em>جناب رئیسجمهور، علیرغم وجود زمینههای مناسب کار و فعالیت در این استان، خیل عظیمی از نیروی انسانی جوان و تحصیلکردة استان بیکار هستند. بیش از 60 هزار جوان تحصیلکردة استان، در جستجوی کار مناسب، روز به روز پیرتر میشوند. در گذشته نزدیک آزمون قانون استخدامی در میان 27000 نفر از متقاضیان برگزار شد و 850 نفر پذیرفته و مراحل اداری جذب را انجام دادند. اما تاکنون بلاتکلیف هستند. همچنین قرار بود 300 نفر مهندس ناظر در بخش کشاورزی جذب شوند که اینها هم پس از گذراندن مراحل اداری بلاتکلیف هستند، تدبیر عملی دولت برای پایان دادن به این انتظار رنجآور و نیز کاهش بیکاری در اردبیل چه خواهد بود؟</em></div> <div style="text-align: justify;"> <strong>رئیس جمهور:</strong></div> <div style="text-align: justify;"> دو موردی که شما گفتید عام و مربوط به سراسر کشور هستند. یکی بحث بیکاری است که اساساً این معضل در کشور وجود دارد. بهخصوص برای فارغ التحصیلان. دلیل آن این است که دانشگاهها به لحاظ کمی توسعه یافتند و برخی رشتههای آنها متناسب با نیاز کشور نیست. معضل دوم این است که باید در کشور سرمایهگذاری صورت گیرد تا اشتغال درست شود. اینکه رشد اقتصادی کشور در سال 91، منفی 8/6 بود، معلوم است که اشتغال درست نمیشود و رکود ایجاد میشود. در سال 92 ما خیلی تلاش کردیم بتوانیم رشد را به صفر برسانیم، اما باز هم منفی 1/1 شد. دولت امیدوار است و انشاءالله امسال رشد ما مثبت خواهد بود. البته باید اقدامات زیادی انجام بگیرد تا رشد مثبت گردد. زمانی که رشد مثبت میشود، معنی آن این است که به سمت رونق میرویم و پس از آن، زمینة اشتغال فراهم میشود. از طرف دیگر، هرچه سرمایهگذاری در کشور بیشتر شود اشتغال هم بیشتر میشود.</div> <div style="text-align: justify;"> البته امروز فضای سرمایهگذاری نسبت به یک سال پیش به مراتب بهتر است. به هر استانی که میرویم، سرمایهگذاران فراوانی از داخل و خارج میآیند، قول میدهند، برنامهریزی میکنند و دارند سرمایهگذاری را شروع میکنند. این سرمایهگذاری باید افزایش پیدا کند تا به دنبال آن، اشتغال درست شود. در این یک سال گذشته، هیئتهای زیادی از کشورهای اروپایی برای سرمایهگذاری به ایران آمدند. در داووس هم همة سرمایهگذاران اظهار علاقه برای سرمایهگذاری در ایران میکردند. یکی از کمپانیهای بزرگ میگفت ایران جای بکری برای سرمایهگذاری است و به قول یکی از مقامات عالیرتبة اروپایی، به محض اینکه توافق نهایی بین ایران و 1+5 انجام گیرد، رقابتی فوقالعاده برای سرمایهگذاری در ایران آغاز خواهد شد. البته همه تلاش ما در سیاست خارجی این است که به تعامل سازنده با دنیا برسیم و در 1+5 همواره به طور جدی دنبال مذاکره و حل مسائل بودیم و امیدواریم شرایط به گونهای باشد که بتوانیم در مذاکرات به تفاهم و توافق برسیم. از طرف ایران اراده جدی وجود دارد و امیدواریم طرف مقابل هم این اراده جدی را داشته باشد تا به نفع منطقه 1+5 ایران و اقتصاد جهانی باشد.</div> <div style="text-align: justify;"> بنابراین، مشکل اشتغال در واقع به خروج از رکود برمیگردد. لایحهای که برای خروج از رکود به مجلس دادیم به همین منظور است. باید از رکود خارج شویم، رونق شروع شود و سرمایهگذاری انجام بگیرد تا اشتغالزایی انجام شود. من نسبت به آینده بسیار امیدوارم. گرچه بسیاری از جوانان ما در رنج بیکاری هستند، البته نه به آن حد که شما گفتید که دارند پیر و پیرتر میشوند، انشاءالله به آنجا نمیرسد ولی تا به اشتغال برسند مقداری پختهتر میشوند. همة تلاش این است که این سدها را از پیش پا برداریم و زمینه را برای اشتغال آنها فراهم کنیم. این جزو وظایف مهم دولت و همة ما و نهادهای غیردولتی است.</div> <div style="text-align: justify;"> اما نکتة دومی که گفتید که برخی در دولت گذشته برای استخدام دعوت شدند، تلاش این است که کاری انجام بدهیم. این موارد بدون این که اعتبار پیشبینی شود و برخی موارد هم در چارچوب قانون نبود صورت گرفته. میدانید که استخدام بزرگی در دو دولت گذشته برخلاف مقررات و قوانین صورت گرفته و عدد بزرگی را شامل میشود که به موقع توضیح داده میشود. ما تلاش میکنیم مشکل مواردی که در چارچوب قانون بودند در حد اعتبارات و قسمت به قسمت حل شود.</div> <div style="text-align: justify;"> <em><strong>خانم سیمین سید عسگری خبرنگار صدا و سیمای استان اردبیل: </strong></em></div> <div style="text-align: justify;"> <em>همانطور که استحضار دارید، سابقاً بسیاری از طرحهای توسعة استان اردبیل یا با وقفه انجام شدند یا انجام نگردیدند. حالا پروژههایی که در این سفر مطرح شدند تا چه حد عملی خواهند شد و آیا در زمان تعیین شده به پایان خواهند رسید؟</em></div> <div style="text-align: justify;"> <strong>رئیس جمهور:</strong></div> <div style="text-align: justify;"> باید بگذاریم برای زمانی که قول دادیم ببینیم عملی میشوند یا نه! قرار ما در دولت این است که اگر چیزی مطالعه و بررسی نشد به مردم وعده ندهیم. همة مواردی که بنده در سخنرانی اعلام کردم را در جلسات متعدد در تهران با حضور مسئولین و استاندار بحث و بررسی کردیم و کاری را که عملی است به مردم قول دادیم. اما اینکه قول ما چقدر جامة عمل میپوشد، مقداری باید صبر کنیم تا پایان سال ببینیم قول ما چند درصد عملیاتی است و چند درصد توانستیم عمل کنیم. تلاش و اراده و امید ما این است که آنچه را قول دادیم صد درصد عمل کنیم.</div> <div style="text-align: justify;"> <em><strong>آقای اشکان شکاری نمایندة نشریات سراسری: </strong></em></div> <div style="text-align: justify;"> <em>آقای رئیس جمهور، بوروکراسی آزاردهنده صندوق توسعه ملی و عدم هماهنگی با بانکها باعث شد که بسیاری از سرمایهگذاران استان نتوانند برای توسعة بخش کشاورزی و گردشگری از اعتبارات این صندوق استفاده کنند. آیا تیم اقتصادی دولت برنامهای برای تجدیدنظر در قوانین این صندوق خواهد داشت و چرا بخشی از اختیارات صندوق را به استانها واگذار نمیکنید؟</em></div> <div style="text-align: justify;"> <strong>رئیس جمهور:</strong></div> <div style="text-align: justify;"> صندوق، قانون، مقررات و هیئتامنایی دارد که بر مبنای آن عمل میکند. البته رئیس هیئتامنا، رئیس جمهور است و مسئولیت به عهدة رئیسجمهور و اعضایی است که قانون مشخص کرده است. صندوق خیلی مشکل ندارد اما بانکهایی که باید عامل باشند، معمولاً مشکلاتی دارند. بانکهای به خاطر معوقات و مسائلی که قبلاً وجود داشت تا حدودی جرئت لازم از آنها گرفته شده است و با مشکلات فراوانی مواجه هستند و الان سرمایة کافی برای فعالیت ندارند. در لایحهای که برای خروج از رکود به مجلس فرستادیم، بخشی مربوط به بانکها و کمک به آنهاست. اگر بانکها فعال شوند، مشکلات احتمالی صندوق قابل حل است. صندوق در ماه مرداد، در یک قدم هشت به خاطر آب در کشور، دو میلیارد دلار اختصاص داد. کار بزرگی است که دو میلیارد از حالا تا پایان سال در بخش آب در سراسر کشور اجرایی و عملیاتی میشود که بخشی از آن هم مربوط به استان اردبیل است. امیدواریم با تصویب این لایحه کمک خوبی به بانکها شود که در این صورت شاهد فعالیت بیشتری در صندوق و بانکهای واسطه خواهیم بود.</div> <div style="text-align: justify;"> <em><strong>خانم ونوس بهنود نماینده خبرگزاریها و پایگاههای خبری استان: </strong></em></div> <div style="text-align: justify;"> <em>جناب رئیسجمهور، نظریةپایه توسعة استان اردبیل بر اساس صنایع تبدیلی و دانشبنیان تدوین شد که از این نظریه در برنامة ششم توسعه استفاده خواهد شد. چه جایگاه و امتیازاتی برای استان محروم و مرزی اردبیل در برنامة ششم در نظر گرفتید و چه قابلیتهایی برای استان متصور هستید؟</em></div> <div style="text-align: justify;"> <strong>رئیس جمهور:</strong></div> <div style="text-align: justify;"> در اینکه استان اردبیل ظرفیتهای بسیار زیادی از لحاظ کشاورزی، صنعتی، گردشگری و معدن دارد، تردیدی نیست. دولت نیز مصمم است کارهای زیربنایی را برای این استان انجام دهد. اما آنچه مربوط به برنامة ششم میشود، دولت هنوز در مرحلة مقدماتی این برنامه است. الان معاونت راهبردی در حال کار است و در شورای هماهنگی اقتصادی نیز هنوز در مورد برنامه بحث نکردهایم و به دولت هم نیامد. برای اینکه باید سال آینده این برنامه را تقدیم مجلس کنیم. پس هنوز به این بحث نرسیدهایم. اما اصل تعادل در استانها موضوعی است که در دولت بحث و بررسی شد و دنبال ایجاد تعادل بین استانها هستیم. امیدواریم از این رهگذر، استانهایی که کمتر برخوردار هستند بیشتر منتفع شوند.</div> <div style="text-align: justify;"> <em><strong>آقای مسعود وسیله نمایندة خبرگزاری ایرنا در استان اردبیل: </strong></em></div> <div style="text-align: justify;"> <em>جناب رئیسجمهور، در خصوص موضوع انتقال حقابة اردبیل از حوزة قزلاوزن به منظور رفع نیازهای آبی استان که به دلیل خشکسالی اثرات آن را در آب آشامیدنی شهرهای استان هم شاهد هستیم، دولت حضرتعالی چه برنامهای دارد؟</em></div> <div style="text-align: justify;"> <strong>رئیس جمهور:</strong></div> <div style="text-align: justify;"> برای حل مشکل آب هم بحث سدها مطرح است و هم بحث آبیاری مدرن در استان. دولت برای هر دو مورد تصمیم گرفت و در این سفر نیز اعلام کردیم. آب آشامیدنی یکی از طرحهایی است که اعلام شد و انشاءالله عملیاتی و اجرایی خواهد شد و در دولت یازدهم بحث آب آشامیدنی برای شهرستان اردبیل و در سد گیوی هم بحث آب آشامیدن و بحث آب کشاورزی برای شهرستان کوثر هست و انشاءالله از این سد بهرهمند خواهند شد. در مجموع، برای آب استان تصمیمات خوبی اتخاذ شد و با اجرای تصمیماتی که در همین سفر اعلام شد، کمک زیادی خواهد شد. حتی طرحی هم برای آب آشامیدنی عشایر در منطقة قشلاقی بحث شد. برای آب آشامیدنی پیشبینیهای خوبی کردیم که همین دو سه طرح اعلام شده میتوانند تحول خوبی در زمینة آب استان به وجود بیاورند.</div> <div style="text-align: justify;"> متشکرم</div> http://www.president.ir/fa/829562014-08-21 15:55:1380032800331545182156651