پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irThu, 22 Oct 2020 13:06:31 +0330Thu, 22 Oct 2020 13:06:31 +03302024متن کامل مصاحبه در جریان راهپیمایی روز قدس-<p style="text-align: justify;"> سرزمین مسلمانان و قدس عزیز به اشغال اشغالگران درآمده و باید این سرزمین آزاد شود و مردم به وطنشان برگردند.</p> <div style="text-align: justify;"> اما مردم امسال شاهد یک فاجعه ضدبشری و ضدانسانی و نسلکشی در منطقه فلسطین هستند. مردم غزه هر روز با انواع سلاحها بمباران میشوند. امروز دنیای اسلام نیاز به وحدت دارد و همه دنیای اسلام باید متحد شوند و امروز را به عنوان روز خشم و تنفر و روز وحدت و ایستادگی علیه اسرائیل اعلام نمایند.</div> <div style="text-align: justify;"> اسرائیل هم باید بداند که سلاحهای گذشته نمیتواند او را برای اشغالگری حفظ کند و باید در مسیر انسانیت و خواست مردم و جهانیان قدم بردارد.</div> <div style="text-align: justify;"> اولین خواست جهانی این است که حصر غزه شکسته شده و مردم آزاد شوند، گذرگاه رفح باز شود و آتش و خون و حمله به مردم غزه قطع شود و مردم بتوانند زندگی عادی و معمولی داشته باشند.</div> <div style="text-align: justify;"> لذا برای تحقق این خواستها دنیای اسلام باید متحد شده و همه به پاخیزند. ما روزی میتوانیم برابر متجاوزین پیروز شویم که مسلمانها ید واحد باشند. ما امیدواریم که همه مسلمانان دنیا احساس کنند که امروز راهی جز وحدت، ایستادگی و مقاومت در برابر اسرائیل وجود ندارد و نمیشود با تکیه بر مجامع بینالمللی، مردم فلسطین را به حقوق حقه خودشان رساند.</div> <div style="text-align: justify;"> <em><strong>گزارشگر:</strong></em></div> <div style="text-align: justify;"> <em>برای سکوتکنندگان در برابر این جنایت چه سخنی دارید؟</em></div> <div style="text-align: justify;"> <strong>رئیس جمهور:</strong></div> <div style="text-align: justify;"> ساکتان در برابر این جنایت در تاریخ شرمنده خواهند بود و تاریخ نسبت به آنها قضاوت خواهد کرد که چگونه انسانهای بیگناه و کودکان کشته میشوند و آنها در برابر این کشتار یا سکوت میکنند یا از جانی حمایت میکنند. این چیزی نیست که تاریخ فراموش کند.</div> http://www.president.ir/fa/828622014-07-25 12:52:2779490794922045182155240