پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irSat, 22 Feb 2020 20:57:30 +0330Sat, 22 Feb 2020 20:57:30 +03302024متن کامل سخنرانی در مراسم افطار با جمعی از اصلاح‌طلبان-<p style="text-align: justify;"> <strong>بسم الله الرحمن الرحیم</strong></p> <div style="text-align: justify;"> <strong>الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین</strong></div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> بسیار خوشحالم که فرصت دیگری پدید آمد تا در خدمت دوستان و فعالان صحنه سیاسی و عزیزانی که عنوان اصلاح طلب را دارند باشیم و از نظرات و نقد آنها بهره ببریم.</div> <div style="text-align: justify;"> کار از ماه رمضان پارسال آغاز شد و به ماه رمضان امسال رسیدیم. وقتی به رمضانهای گذشته بر میگردیم باید خدا را بسیار شاکر باشیم. از رمضان سال 1341 که تقریباً هفتههای آغازین نهضت و حرکت بود در آستانة رمضان 1341 حوادث قم، رفتن شاه به قم، لوایح شش گانه، رفراندوم و اعلامیه امام اتفاق افتاد. در رمضان سال 1343 امام در جمع ما نبود و او را تبعید کرده بودند. جلسات مسجد قم تا حوادث ترور منصور در این سال بود و اگر همینطور تا سال گذشته ادامه بدهیم کاری که مردم در انتخابات سال 1392 انجام دادند بسیار اهمیت داشت.</div> <div style="text-align: justify;"> اولاً مردم به صحنه آمدند تا بگویند ما خواهان تحول و تغییر هستیم. ثانیاً مردم اعلام کردند که به نظام و صندوق آن اعتماد دارند، این بسیار مهم بود. علیرغم حوادث و مشکلاتی که در گذشته داشتیم و تبلیغات گستردهای که میشد مردم پای صندوق آمدند و این بسیار مهم بود؛ یعنی اساس سرمایه اجتماعی با حضور مردم پای صندوق انتخابات احیا شد و مردم به دنیا اعلام کردند که زبان ما زبان صندوق رأی خواهد بود و این بسیار مهم بود.</div> <div style="text-align: justify;"> این سخن امام که فرمود &laquo;میزان رأی مردم است&raquo; یا اینکه در دل اسلامیت، جمهوریت وجود دارد بسیار اهمیت دارد. این نکتهای که مقام معظم رهبری در چهارده خرداد بر آن تأکید کردند - من متأسفم کمتر از آن سخن به میان میآید و بر آن تأکید میشود &ndash; که جمهوریت چیزی نبود که ما بخواهیم از دیگران و غرب اقتباس کنیم یا امام به خاطر ملاحظه افکار عمومی و جهانی آن را پذیرفته باشد. جمهوریت یعنی آرای مردم اساس و پایه بوده است و امام بر آن اعتقاد داشته و بر مبنای اعتقاد تکیه کرده است و اینکه رهبری نظام بار دیگر به صراحت به آرا و رأی مردم تأکید کردند بسیار حائز اهمیت بود.</div> <div style="text-align: justify;"> معنای انتخابات سال گذشته این بود که مردم به کشور، مدیریت کشور و آیندة نظامشان امید دارند. اگر امید نبود پای صندوق رأی نمیآمدند و حتی بسیاری از نقدها و سخن نقادانه به معنای امید به اصلاح است. اگر کسی امید به اصلاح ندارد نقد نمیکند.</div> <div style="text-align: justify;"> من میخواهم بر عهدی که با خدای خود داشتم تأکید کنم و آن را خدمت دوستانم که برخی دوستان بسیار قدیمی هستند و از سالهای دور، در قم در خدمت آنها بودم مطرح کنم. از آغاز کار عهد من با خدا این بود که در هیچ امر و موضوعی بدون مشورت با صاحبنظران و گرفتن نظرات متخصصین تصمیم نگیرم و بر این عهد در بخش اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاست داخلی و خارجی تا امروز وفادار بودهام و به تنهایی هیچ موردی را تصمیم نگرفتهام. چیزی که برای من روشن بوده مشورت کردهام و چیزی که مبهم بوده باز هم مشورت کردهام. شاید برخی از دوستان در این جلسه و خود آقای جهانگیری شاهد هستند که در برخی از امور اقتصادی و اجتماعی نظر دیگری داشتم اما وقتی با جمع مشورت کردم و دیدم اکثریت قاطع چیز دیگری میگویند گفتم نظر من این نیست ولی چون شما صاحب نظران اعلام میکنید میپذیرم و همان را هم تصمیم گرفتم و اعلام کردم. این عهد من با خدا بوده و انشاءالله امیدوارم تا پایان دورة دولت یازدهم بر این عهد وفادار بمانم.</div> <div style="text-align: justify;"> نکتة دوم این بود که من با خدای خود عهد کردم - در انتخابات آنچه من از خواست و مطالبه مردم فهمیدم که بر آن مبنا مردم شور و شوق را ایجاد کردند و پای صندوق آمدند - بر خواست مردم بایستم و تا جایی که قدرت دارم برای عملی شدن خواست عمومی مردم ایستادگی کنم. البته اقلیت هم حق دارد اما در عین حال دولت باید بر مبنای نظریه اکثریت حرکت کند.</div> <div style="text-align: justify;"> عهد دیگر من با خدا این بود که چیزی که فهمیدم و تصمیم به عمل گرفتم از اینکه آبرویم را به صحنه بیاورم و در طبق اخلاص بگذارم و حتی از جانم دریغ نکنم، بر این هم ایستادگی کردم. مواردی بوده که من احساس میکردم بسیار سنگین است اما عمل کردم و تا پایان هم بر این روال عمل خواهم کرد.</div> <div style="text-align: justify;"> اما آنچه در این یازده ماه از شروع کار دولت به دست آمده، آنچه در بخش اقتصادی فکر میکردیم و بر آن مبنا حرکت میکردیم و به آن دست یافتیم در چارچوبی بوده که فکر میکردیم به آن میرسیم و به آن دست یافتیم؛ البته مقداری کم و بیش دارد.</div> <div style="text-align: justify;"> در زمینة اقتصادی مشکلات زیادی پیش روی ما بوده و هست، اما به اعتقاد من در بحث تورم در حد زمان یازده ماهه ما موفق بودهایم که تورم 45 درصد نقطه به نقطه را به 6/14 رساندهایم. شاید روز اولی که با دوستان اقتصادی بحث میکردیم بسیاری از دوستان میگفتند نمیتوانیم که در یازده ماه 31 واحد رشد تورم را پایین بیاوریم. این کار در تاریخ دولتهای کشور ما بیسابقه بوده است. آنچه به مردم در سال 92 قول داده بودیم که در سال 1393 به کجا خواهیم رسید، بر همان مبنا حرکت کردیم.</div> <div style="text-align: justify;"> البته در بخش اقتصادی درست است که غیر از بحث مهار تورم مسائل مهمتری پیش رو داریم که یکی از آنها بحث رونق و شکستن رکود است. من بسیار امیدوارم که امسال موفق باشیم. البته در تاریخ دولت ما سابقه نداشته که دو سال پی در پی رشد منفی باشد. آن هم یک سال منهای 8/6 و سال بعد یعنی 1392 هنوز بانک مرکزی اعلام نکرده و به محاسباتش ادامه میدهد، اما مرکز آمار اعلام کرده که منهای 2/2 است. شما میبینید که ظرف دو سال پشت سر هم از رشد منفی برخوردار بودهایم که رفع آن، کار سخت و مشکلی بوده است. اما امسال به حول و قوة الهی پیشبینیها و برنامههای ما بر همین مبناست و انشاءالله رشد مثبت خواهد بود. این کار، کار بزرگی است و در کنار آن بحث اشتغال بسیار مهم است.</div> <div style="text-align: justify;"> همین امروز در دولت تصمیماتی اتخاذ کردیم که اگر این تصمیمات عملیاتی شود 190 هزار شغل جدید ایجاد خواهد شد. تقریباً هر روز یکی از کارهای ما این است که در زمینة شکستن رکود و شروع رونق اقتصادی و مسئله حل و فصل اشتغال که بسیار مهم است قدم برداریم. من فکر میکنم در این زمینه موفق خواهیم بود؛ البته دولت در بخش اقتصاد کارهای متعدد دیگری شروع کرده است.</div> <div style="text-align: justify;"> کاری که در زمینة آب شروع کردیم حتماً در تاریخ بعد از انقلاب بینظیر است. یعنی ما سه طرح پشت سر هم را آغاز کردهایم که این طرحها ظرف 3-4 سال آینده - که مجموعاً با ده میلیارد دلار شروع شده است - محقق خواهد شد.</div> <div style="text-align: justify;"> در بحث محیط زیست و مسائل دیگر دولت قدمهای مهم دیگری برداشته است.</div> <div style="text-align: justify;"> در زمینة سیاست خارجی اولین قدم را ما برداشتیم و آن این بود که جایگاه ایران در نزد افکار عمومی مردم دنیا و دولتها تغییر کند و آن جایگاهی که شایستة این ملت، انقلاب و نظام است در ذهن دولت مردان و افکار عمومی جهان ترسیم شود. به اعتقاد من در قدم اول ما موفق بودهایم. البته تلاش ما همیشه این بوده که با همسایگان بتوانیم رابطة بسیار صمیمی و نزدیکی را برقرار کنیم. ما آمادهایم قدمهای لازم را برداریم، و حتماً رابطة ما از سالهای گذشته به مراتب بهتر است و ادامه خواهیم داد. البته میدانید که شرایط منطقه هم شرایط بسیار پیچیدهای است و وضعی که امروز در عراق، سوریه، لبنان، فلسطین و شمال افریقاست، کمتر شاهد این همه فشار و مشکلات بودهایم و این مشکلات هم تأثیرگذار بر کل منطقه بوده و ممکن است دامن ما را هم فرا بگیرد.</div> <div style="text-align: justify;"> اما در همه این زمینهها من میخواهم بر این نکته تأکید کنم که بدون حمایت همه فعالان سیاسی دولت موفق نخواهد بود و اگر هم تا امروز توفیقاتی به دست آورده به خاطر حضور فعال همه تأثیرگزاران سیاسی در جامعه ما بوده است. به غیر از تعداد معدودی که لحن تند داشتهاند یا احتمالاً در مقام عمل دنبال کارشکنی بودهاند، روال اکثریت قاطع هم در میان اصلاحطلبان و هم اصولگرایان بر این بوده است که این مسیر حمایت شود. بدانید که بدون حمایت عامه امکان پذیر نیست در اقتصاد، سیاست داخلی و مسائل فرهنگی که کارهای بسیار بزرگی را در پیش داریم، موفق شویم.</div> <div style="text-align: justify;"> مسئله بانوان و جوانان که اشاره کردند الان فرصتی نیست ولی اگر فرصتی پیش آمد من توضیح خواهم داد که یک قدمی که بر میداریم چه فشار عظیمی از جاهای مختلف متحمل میشویم؛ اما در عین حال مسیر، مسیری بوده که ما بر مبنای وعدههایمان حساب شده حرکت کردهایم.</div> <div style="text-align: justify;"> اصلاح طلب و اصولگرا بر این مبناست که این دو جناح رقابتشان مشارکت آفرین و نشاط آفرین باشند. مبنا این نیست که قدرت ملی را تقسیم بر دو کنیم و روبروی هم قرار بگیرند و به تخریب هم بپردازند. هدف هیچ کس این نبود. امام، رهبری و ملت به این راضی نیستند، بلکه همه میخواهند رقابت سیاسی باشد. چون اگر رقابت سیاسی نباشد نشاط سیاسی نیست و اگر نشاط سیاسی نباشد پیشرفت نخواهد بود. به هر حال مبنا این است که این دو جناح بتوانند رقابت سالم و نشاط در پیش رو داشته باشند؛ چون اگر نشاط نباشد مشارکت نیست. اگر همه چیز از پیش روشن باشد حضور فعال نخواهد بود.</div> <div style="text-align: justify;"> البته دولت به سهم خود بسیار متأسف است که عدهای بدون ملاحظات شرعی و اخلاقی به تخریب بعضی چهرههایی میپردازند که آن چهرهها به جناحی تعلق ندارند و مربوط به کل انقلاب است. اینها سرمایه انقلاب هستند. مگر انقلاب چند سرمایه دارد؟ چرا اینها را تخریب میکنید و تهمت میزنید؟ اگر بعضیها گمان بد دارند ان بعض الظن إثم بزرگترین مصداق آن اینجاست. باید خیلی صبر و تحمل داشته باشیم. بدانید برای حل مسائل کشور باید آستانه صبر و تحمل را بالا ببریم. ما نیاز به مدیریت و آشتی ملی و صبر و تحمل داریم. گفت: إنی جزیتهم بما صبروا، انهم هم الفائزون، اجر و مزد ما بر مبنای تحمل است. آن جناحی پیروز است که تحمل و صبر بیشتری داشته باشد. دفع بالتی هی احسن السیئه، در برابر بدی دیگران ما باید از بهترین ابزار به کار بگیریم. دست به دست هم بدهیم به حول و قوة الهی و به کمک دوستان و همه دلسوزان انقلاب حتماً پیروز و موفق خواهیم بود. انشاءالله مشکلات را پشت سر میگذاریم و وحدت، اتحاد و یگانگی را به حول و قوة الهی تجربه خواهیم کرد.</div> <div style="text-align: justify;"> <strong>والسلام علکیم و رحمة الله و برکاته</strong></div> http://www.president.ir/fa/825332014-07-09 22:47:4679158791591442182154588