پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irThu, 02 Jul 2020 14:42:06 +0430Thu, 02 Jul 2020 14:42:06 +04302024 دستاوردهای سفر به جمهوری آذربایجان، مثبت و در راستای تامین منافع دو ملت بودرییس جمهوری در فرودگاه مهرآباد:رییس جمهوری، دستاوردهای سفر به جمهوری آذربایجان را مثبت و سازنده و در راستای تأمین و تقویت منافع دو ملت و دو کشور توصیف کرد.رییس جمهوری، دستاوردهای سفر به جمهوری آذربایجان را مثبت و سازنده و در راستای تأمین و تقویت منافع دو ملت و دو کشور توصیف کرد.<br /> حجتالاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی روز پنجشنبه در فرودگاه مهرآباد به خبرنگاران گفت: از سال گذشته تاکنون چهار نوبت با رییس جمهوری آذربایجان دیدار و مذاکره داشته و در این دیدارها گام به گام روابط و مناسبات دو کشور را بهم نزدیکتر کردهایم.<br /> رییس جمهوری خاطر نشان کرد: در جریان این سفر شش سند همکاری در بخشهای مختلف به امضاء رسید و روسای جمهور دو کشور در خصوص گسترش بیش از پیش روابط تهران &ndash; باکو در بخشهای مختلف بویژه در زمینههای اقتصادی، انرژی ، محیطزیست،راهآهن، کریدور شمال &ndash; جنوب و همکاریهای چند جانبه و همچنین مسایل سیاسی و منطقهای، مذاکرات مفصلی انجام داده و به توافق خوبی دست پیدا کردیم. <br /> دکتر روحانی با اشاره به اهمیت دیدار با سرمایهگذاران و فعالان بخش خصوصی دو کشور، گفت: اراده دولت این بود که بخشهای خصوصی دو کشور فعال شوند و معتقدیم اگر زمینهها و شرایط لازم برای فعالیت سرمایهگذاران فعال شود، شاهد روابط اقتصادی بسیار مناسبی بین دو کشور خواهیم بود.<br /> رییس جمهوری خاطرنشان کرد: در گفتگو با همتای آذربایجانی خود در خصوص مسایل بانکی، عوارض گمرکی و موضوعات مرزی و تعدیل تعرفهها توافقات کلی انجام شده و مقرر گردید، نتایج نهایی از سوی هیأتهای دو کشور در این زمینهها حاصل شود.http://www.president.ir/fa/824472014-11-13 12:58:13823848245129182162395