پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irFri, 18 Sep 2020 18:53:47 +0430Fri, 18 Sep 2020 18:53:47 +04302024بیانیه مشترک دوستی و همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجاندر پایان سفر رییس جمهوری ایران به جمهوری آذربایجان یک بیانیه مشترک دوستی و همکاری منتشر شد که در آن بر توسعه و تقویت بیش از پیش روابط تهران &ndash; باکو در همه عرصه ها تاکید شده است.در پایان سفر رییس جمهوری ایران به جمهوری آذربایجان یک بیانیه مشترک دوستی و همکاری منتشر شد که در آن بر توسعه و تقویت بیش از پیش روابط تهران &ndash; باکو در همه عرصه ها تاکید شده است.<br /> <br /> متن این بیانیه مشترک مطبوعاتی به این شرح است:<br /> <br /> بسمالله الرحمن الرحیم<br /> در راستای تحکیم روابط دوستانه میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، جناب آقای حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران در رأس یک هیأت عالی رتبه بنا به دعوت رسمی جناب آقای الهام علی اف رییس جمهوری آذربایجان در تاریخ 21 لغایت 22 آبان ماه 1393 (برابر با 12-13 نوامبر 2014) از جمهوری آذربایجان دیدار نمود.<br /> در چارچوب سفر رسمی رییس جمهور اسلامی ایران و رییس جمهور آذربایجان (که منبعد طرفین نامیده میشوند)؛<br /> با انجام مذاکرات در مورد وضعیت و چشمانداز روابط دوجانبه و همچنین مسایل منطقهای و بینالمللی مورد علاقه طرفین؛<br /> با تأکید بر روابط دیرینه دوستانه و حسن همجواری بین ملتهای دو کشور؛<br /> با استناد به قرارداد اصول روابط دوستانه و همکاریهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان منعقده در تاریخ 30 اردیبهشت 1381 (برابر با بیستم ماه می سال 2002)؛<br /> با تلاش بر شکلگیری مقررات عادلانه جهانی با احترام متقابل به روابط همه جانبه و منافع ملی کشورها و نیز توسعه روابط فیمابین دولتها؛<br /> با اظهار اطمینان نسبت به اینکه تقویت اعتماد و مشارکت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان نقش مهمی در برقراری صلح و ثبات در منطقه خواهد داشت؛<br /> با اعلام پایبندی خود نسبت به اصول و آرمانهای منشور سازمان ملل متحد و سایر اصول و موازین شناخته شده حقوق بینالملل و در راستای پشتیبانی و تقویت مقررات حقوق بینالملل و با اعلام پایبندی خود نسبت به برابری حاکمیت، استقلال، احترام به تمامیت ارضی، مصونیت مرزهای کشورها، خودداری از اعمال زور، تهدید به استفاده از زور و نیز عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر؛<br /> با اظهار نگرانی خاص خود از وجود مناقشات حل نشده در منطقه که مانع رشد کشورها و توسعه همکاریهای همه جانبه میان آنها میشود؛<br /> با اعلام آمادگی خود جهت کمک متقابل به فعالیتهای دو کشور در سازمانهای بینالمللی که هر دو کشور عضو آنها میباشند؛<br /> با اظهار ضرورت توسعه و تقویت روابط فیمابین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان در زمینههای سیاسی، تجاری، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه؛<br /> با اظهار اطمینان نسبت به اینکه سفر جاری رییس جمهوری اسلامی ایران به جمهوری آذربایجان نقش مهمی در توسعه و تعمیق روابط همکاری دوستانه دو کشور خواهد داشت.<br /> بدینوسیله اعلام میدارند:<br /> اول<br /> طرفین توسعه روابط دوجانبه حقوق برابر، سازنده و دارای منافع متقابل در زمینههای مختلف در بین دو کشور را مورد حمایت قرار میدهند؛<br /> طرفین گفتگوهای سیاسی در خصوص همه زمینههای روابط دوجانبه و همچنین مسایل منطقهای و بینالمللی مورد علاقه را در سطوح مختلف ادامه خواهند داد؛<br /> طرفین روابط فیمابین پارلمانی دو کشور را به عنوان بخش مهمی از همکاریهای دوجانبه ارزیابی کرده و بر اهمیت توسعه همکاریهای پارلمانی و انجام سفرهای متقابل نمایندگان مجلس دو کشور تأکید نمودند؛<br /> طرفین بار دیگر آمادگی خود را مبنی بر اجرای اقدامات لازم جهت جلوگیری از فعالیت گروهها، سازمانها و اشخاص مختلف علیه حاکمیت دولت و تمامیت ارضی یکدیگر در خاک خود را اعلام میدارند؛<br /> دوم<br /> طرفین همکاریهای خود در خصوص مسایل منطقهای و بینالمللی را گسترش داده و به منظور حفظ صلح و ثبات در منطقه، فعالیتهای متقابل خواهند داشت؛<br /> طرفین بر طبق مفاد منشور ملل متحد، غیرقابل قبول بودن اقدامات تجاوزکارانه، استفاده از زور و تهدید به استفاده از زور و تهدید به استفاده از زور در روابط بین دولتها را مورد تأیید قرار داده و نتایج حاصل از نقض مرزهای شناخته شده بینالمللی با استفاده از زور را به رسمیت نمیشناسند و از حل و فصل مناقشات براساس اصول حاکمیت، تمامیت ارضی و مصونیت مرزها طرفداری میکنند براساس موارد بالا، طرفین بر اهمیت حل مسالمتآمیز فوری مناقشه ارمنستان &ndash; آذربایجان قره باغ کوهستانی مجدداً تأکید نمودند.<br /> طرفین با استناد به اصول و موازین شناخته شده حقوق بینالملل و در چارچوب پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای و همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی، بار دیگر پشتیبانی خود از حق استفاده صلحآمیز همه کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران از انرژی هستهای را اعلام میدارند؛<br /> طرفین ضمن تشویق همکاریهای بینالمللی در زمینه مبارزه با تروریسم، با توجه به بردباری دینی، پشتیبانی فعال خود از ابتکارات مربوط به میراث تاریخی چند فرهنگی و گفتگوی تمدنها و همچنین تصمیم و اراده خود مبنی بر تداوم مقابله با اسلامستیزی، نژادپرستی، خشونت و گرایشها و اقدامات جداییطلبانه را بار دیگر اعلام میدارند.<br /> سوم<br /> طرفین بر استفاده مؤثر از ظرفیتهای سازمان ملل جهت مقابله با تهدیدها و رویکردهای جدید علیه قواعد حقوق بینالمللی را متذکر میگردند؛<br /> طرفین آمادگی خود را برای همکاریهای دو جانبه و در چارچوب نهادهای سازمان ملل متحد در حوزه مبارزه با تروریسم، جداییطلب، افراط گرایی، قاچاق مواد مخدر و جرایم فرامرزی اعلام مینمایند؛<br /> طرفین اراده خود بر تقویت همکاری مشترک در سازمان ملل، جنبش غیرمتعهدها، سازمان همکاری اسلامی، اکو و سایر سازمانها و مجامع بینالمللی و منطقهای را اعلام مینمایند.<br /> چهارم<br /> طرفین به منظور توسعه همکاریهای دو جانبه اقتصادی، تجاری و بشردوستانه، بر ضرورت تقویت فعالیت کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور تأکید نمودند؛<br /> طرفین اراده خود را برای تعمیق همکاریهای سودمند متقابل در بخشهای مختلف اقتصادی، بویژه در حوزه صنایع، انرژی، ساختمانسازی، کشاورزی و جهانگردی اعلام مینمایند؛<br /> طرفین با در نظر گرفتن اولویتهای خود در راستای سیاست تنوعسازی اقتصاد خود و تطبیق آن با تکنولوژیهای جدید پس از این نیز روابط دو جانبه اقتصادی، تجاری، سرمایهگذاری، علمی و تکنولوژی خود را تقویت خواهند کرد؛<br /> طرفین از تلاشهای خود در تقویت همکاریهای فیمابین در بخش حمل و نقل و ارتباطات دریغ نکرده و امکانات مناسب برای عبور ترانزیت از خاک خود را به وجود خواهند آورد؛<br /> طرفین سرمایهگذاری متقابل در کشورهای یکدیگر و نیز سرمایهگذاری مشترک در کشورهای ثالث را تشویق نموده و اقدامات عملی جهت اجرای پروژههای مورد توافق دو طرف را انجام خواهند داد؛<br /> طرفین به منظور توسعه همکاریهای سودمند و با حقوق مساوی، تلاشهای مضاعفی را در زمینههای طرحهای مشترک انرژی معمول میدارند. بر این اساس طرفین ضرورت امضای هر چه سریعتر طرح پیشنویس موافقتنامه ادامه ساخت و بهرهبرداری نیروگاه برق آبی و سد آبی خداآفرین و قیزقلعه سی بین دولتین جمهوری اسلامی ایران و رییس جمهور آذربایجان را متذکر میشوند؛<br /> طرفین بر لزوم تسریع در طی مراحل قانونی موافقتنامه همکاری ساخت و بهرهبرداری نیروگاههای برق آبی اردوباد &ndash; مارازاد بین جمهوری اسلامی ایران و رییس جمهور آذربایجان تأکید نمودند؛<br /> طرفین در راستای حفظ منافع متقابل دو کشور در رودخانه ارس و استفاده بهینه از آن، در ضرورت همکاری فرامرزی در این رودخانه و انجام پروژه های مشترک جدید تاکید نموده اند؛<br /> پنجم<br /> طرفین بر اهمیت تداوم همکاری مشترک میان کشورهای ساحلی دریای خزر در خصوص تفاهم درباره کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تأکید نمودند؛<br /> طرفین اهمیت اجرای نتایج نشست سران خزر در آستاراخان روسیه را که در تاریخ 7 مهر 1393 (29 سپتامبر 2014) برگزار گردید، مورد تأکید قرار دادند؛<br /> طرفین در زمینه حفاظت از محیط زیست، جلوگیری از حوادث غیرمترقبه طبیعی و صنعتی و رفع آثار آنها، به همکاریهای خود ادامه خواهند داد.<br /> ششم<br /> طرفین برای توسعه بیشتر همکاریهای بین دو کشور در بخشهای فرهنگی، هنری، علمی و بهداشتی تلاش خواهند نمود؛<br /> طرفین برای تقویت روابط بین شخصیتهای فرهنگی و هنری دو کشور کمک خواهند نمود؛<br /> طرفین اطمینان دارند این بیانیه در راستای تحکیم اعتماد و همکاری همه جانبه بین دو کشور خواهد بود.<br /> این بیانیه به عنوان نتیجه مذاکرات میان جناب آقای حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران و جناب آقای الهام علیاف رییس جمهور آذربایجان در شهر باکو در تاریخ 21 آبان 1393 برابر با 12 نوامبر 2014، در دو نسخه به زبانهای فارسی و آذربایجانی صادر گردید.<br /> http://www.president.ir/fa/824182014-11-13 10:45:158238429182162358