پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irSat, 30 May 2020 00:31:30 +0430Sat, 30 May 2020 00:31:30 +04302024 رسالت بزرگ آموزش و پرورش تربیت نسل با نشاط و دین‌باور است / دولت برای قشر فرهیخته معلمین از هیچ تلاشی دریغ نمی کند رییس جمهوری در اجلاس روسای آموزش و پرورش مناطق کشور:رییس جمهوری با تاکید بر ضرورت تغییر شیوه های آموزش در مدارس و بازسازی نظام تعلیم و تربیت ، گفت: رسالت بزرگ آموزش و پرورش، تربیت نسل جوان امیدوار، بانشاط، دینباور و جامعهپذیر برای تولید، توسعه ، تحقیق و تفکر در مسیر ساختن آینده کشور است.رییس جمهوری با تاکید بر ضرورت تغییر شیوه های آموزش در مدارس و بازسازی نظام تعلیم و تربیت ، گفت: رسالت بزرگ آموزش و پرورش، تربیت نسل جوان امیدوار، بانشاط، دینباور و جامعهپذیر برای تولید، توسعه ، تحقیق و تفکر در مسیر ساختن آینده کشور است.<br /> حجتالاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی در سی و یکمین اجلاس روسای آموزش و پرورش مناطق کشور، با تأکید بر اینکه در تعلیم و تربیت باید از شیوههای درست بهرهبرداری شود، اظهار داشت: عدم آشنایی به شیوههای تربیتی و استفاده از روشهای القایی چه بسا میتواند تأثیر معکوس در بین دانشآموزان داشته باشد.<br /> رییس جمهوری خاطر نشان کرد: در عرصه تعلیم و تربیت دانشآموزان ،تنها مدرسه و نهاد آموزش و پرورش تأثیرگذار نیست، بلکه خانواده، جامعه و فرهنگ عمومی نیز تأثیرگذار بوده و چه بسا تأثیر آنها عمیقتر باشد، لذا باید همه این مجموعهها و نهادهای تأثیرگذار به روش و شیوهای درست بهم متصل شده و دست به دست هم دهند.<br /> دکتر روحانی با اشاره به اینکه نطام تعلیم و تربیت در دنیای امروز مسئولیت بسیار پیچیده و سختی بر عهده دارد، اظهار داشت: بخش تعلیم و تربیت از یک سو، میخواهد نسلی را برای فردای جامعه تربیت کند و از طرف دیگر در دنیایی بسر میبریم که بهم متصل است.<br /> رییس جمهوری تصریح کرد: ترس از دنیا مشکل را حل نمیکند و کسانی که میگویند باید اتصال جامعه با دنیا را ضعیف و قطع کرد باید بدانند که این روشها کارگشا نیست. باید نسلی تربیت کنیم که توجه کافی به ویژگیهای دنیای امروز داشته باشد.<br /> دکتر روحانی با تأکید بر در اختیار داشتن سیستمهای جدید آموزشی گفت: امروز در شرایطی قرار داریم که باید ضمن استفاده از سیستمهای جدید آموزشی ، فرهنگ دینی و اسلامی را در نسل جوان و نوجوان زنده نگه داریم و این کار نیازمند اتصال نهاد آموزش و پرورش به جامعه است.<br /> رییس جمهوری افزود: اگر بتوان نهاد خانواده ، سازمانهای غیردولتی، مسجد، حسینیهها و هیأتها را با توجه به شرایط دنیای امروز در کنار هم قرار داد، میتوان در فعالیتهای عرصه تعلیم و تربیت موفقتر بود.<br /> دکتر روحانی تصریح کرد: باید در مدارس و کلاسهای درس، نسل جوان را با فرهنگ دینی و فرهنگ دوران دفاع مقدس و ایستادگی ملت بزرگ ایران در برابر متجاوزین، آشناتر کرد .<br /> رییس جمهوری بزرگترین مشکل آموزش و پرورش در گذشته را تأکید بر محفوظات دانست و گفت: امروز باید مدارس و شیوههای آموزشی تغییر کند و این کار نیازمند تحول بنیادین است.<br /> دکتر روحانی اظهار داشت: باید نظام تعلیم و تربیت در کنار ساختمان و بناهایش بازسازی شود. البته دولت به تنهایی قادر نیست مسایل آموزش و پرورش را حل و فصل کند، اگر چه دولت مسئول است اما در عین حال مردم باید بدانند که با کمک هم میتوانیم این موضوع مهم را به نتیجه برسانیم.<br /> رییس جمهوری، واگذاری گام به گام بخشی از مسئولیتهای آموزش و پرورش را به نهادهای غیردولتی مورد تأکید قرار داد و گفت: اگر نهادهایی مانند حوزه، شهرداریها و حتی بخش صنایع، تحت نظارت آموزش و پرورش، مسوولیت مدارسی را بر عهده بگیرند و رقابت سالمی بین وزارت آموزش و پرورش و نهادهای غیردولتی بوجود آورند ، میتوان شرایط مناسبی را برای تعلیم و تربیت فرزندان جامعه ایجاد کرد.<br /> دکتر روحانی با اشاره به رونمایی از کتابهای درسی خاطر نشان کرد: بیتردید اگر فراخوانی داده شود، نخبگان و کسانی که در عرصه آموزش و پرورش تجربه دارند، میتوانند کتابهای بهتر و مفیدی را برای تربیت دانشآموزش تألیف کنند و باید از این ظرفیتها استفاده شود.<br /> رییس جمهوری تدوین کتابهایی متناسب با فرهنگ مناطق مختلف کشور را مورد تأکید قرار داد و گفت: آیا اشکالی دارد که کتاب درسی استانهای کشور با یکدیگر تفاوت داشته باشد؟ امروز در شرایطی هستیم که باید شیوههای متنوعی را در عرصه آموزش مد نظر قرار دهیم، چرا که دوران استفاده از روشهای کلیشهای به پایان رسیده است.<br /> دکتر روحانی افزود: باید تلاش کنیم تا کتابها و دروسی که دانشآموزان میخوانند با نیازها و معضلات جامعه همخوانی داشته باشد.<br /> رییس جمهوری گفت: باید در آموزش و پرورش راههای تغییر و مهارتهای لازم برای فردای جامعه به دانشآموزان آموخته شود تا بتوانند برای جامعه مفید باشند و دولت در این مسیر هرگونه توانی در اختیار داشته باشد، با کمال خلوص و بدون منت تقدیم فرهنگیان و خانواده بزرگ آموزش و پرورش میکند.<br /> دکتر روحانی گفت: امروز کلاسهای درس گفتوگو محور و دانشآموزان سالم منتقد، مشارکتجو، مسلمان، شجاع و ایثارگر داریم و آموزگاران باید اخلاق و مهارت اجتماعی و مدنیت را به نسل جوان بیاموزند و این مسئولیت بزرگی است که بر دوش داریم.<br /> رییس جمهوری تصریح کرد: دولت نه تنها در زمینه اعتبارات و اجرای سند تحول بلکه هرگونه خدمتی که در توان داشته باشد، برای قشر فرهیخته معلمین عزیزی که تربیت نسل امروز و فردای جامعه را در اختیار دارند، انجام میدهد و دریغ نمی کند.<br /> دکتر روحانی با تأکید ایجاد شرایط جدید در جامعه، گفت: امروز باید ویژگیهای اعتدال را در مدارس و در روح و ذهن جوانان آیندهساز کشورمان وارد کنیم، چرا که زیانهای فراوانی از افراطگری دیدهایم.<br /> رییس جمهوری خاطر نشان کرد: دورههایی را در مدارس سراغ داریم که به دانشآموز بخاطر اینکه والدینشان عضو جناح خاصی بوده نمره بالا یا پایین دادند و این کار فاجعه است.<br /> دکتر روحانی با تأکید بر اینکه باید از آن پرهیز شود. باید شیوه آموزش و حتی برخورد معلمین عزیز با دانشآموزان مساوی باشد، گفت: مبادا نسبت به دانشآموزی بخاطر قومیت، حزب و جناح تفاوتی در کلاسها قایل شد.<br /> رییس جمهوری تصریح کرد: امروز نیاز به اعتدال داریم و این کار از طریق معلمین و فرهنگیان در جامعه امکانپذیر است. باید نسل جوان امیدوار و بانشاط تربیت کنیم. مدرسه باید پناهگاه نسل جوان و نوجوان باشد.<br /> دکتر روحانی خاطر نشان کرد: بدون تردید با کمک مردم و هدایتهای رهبری عزیز انقلاب از همه مشکلات عبور خواهیم کرد.<br /> رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مسئولیت آموزش و پرورش در دولتهای مدرن بر دوش دولت قرار گرفته است، خاطر نشان کرد: در یکی دو قرن تعلیم و تربیت به مفهوم امروزی بر دوش دولت یا دولتها نبوده است و معمولاً در هر جامعهای افرادی اتاقی از منزل خویش را به عنوان مکتبخانه دایر میکردند و در دوران معاصر و در دولتهای مدرن آموزش و پرورش همانند امنیت عمومی به عنوان یک وظیفه بر دوش دولت گذاشته شده است.<br /> دکتر روحانی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش یکی از مهمترین نهادهایی است که دولتها میتوانند افکار و حتی اقتدار خودشان را در میان نسل جوان و نوجوان تزریق کنند، گفت: البته بعضاً از این قدرت در برخی کشورها و برهههای تاریخی سوء استفاده شده است مثلاً در دوران نازی از مدارس برای ملتپرستی افراطی سوء استفاده میشد و در کشورهای سوسیالیستی برای نشر الحاد از مدارس سوء استفاده شد.<br /> رییس جمهوری خاطر نشان کرد: در دوران رژیم گذشته از مدارس برای شاهدوستی و شاه پرستی سوء استفاه میشد تا جایی که برخی ترجیح میدادند از مدرسه قطع ارتباط کرده و برخی به فکر تأسیس مدارس با شرایط خاص بیفتند.<br /> دکتر روحانی افزود: البته رژیم گذشته در اهداف نادرست خود برای سوء استفاده از مدارس به دلیل وجود معلمین متدین و دلسوز و استفاده از شیوههای القایی موفقیت چندانی نداشت.<br /> رییس جمهوری با اشاره به شأن و منزلت والای معلمی در جامعه گفت: معلمی غیر از شغل عادی و ساده است و اجر معلمی اگر یک نفر را تربیت و هدایت کند قابل محاسبه نیست.<br /> در این مراسم از کتابهای جدیدالتألیف پایه چهارم و هشتم با حضور رییس جمهوری رونمایی شد.<br /> دکتر فانی وزیر آموزش و پرورش نیز در ابتدای این مراسم در سخنانی با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر گفت: آموزش و پرورش دولت یازدهم با اتخاذ خط مشی اعتدال تلاش کرده تا بهرهگیری از توان بزرگ نهاد آموزش و پرورش و برخورداری از یک میلیون فرهنگی به عنوان بزرگترین سرمایه اجتماعی در حوزه فرهنگ، خط مشی اعتدال را در لایههای مختلف آموزشی و تربیتی ساری و جاری کند.<br /> وی افزود: سند تحول با در دست داشتن نقشه راه به تدریج و با تأمل و فراهم نمودن زمینههای اجرایی به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.http://www.president.ir/fa/800782014-08-23 21:07:358007714182156738