پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irWed, 21 Oct 2020 03:08:30 +0330Wed, 21 Oct 2020 03:08:30 +03302024 برگزیده سخنان رییس‌ جمهوری در دیدار پژوهشگران و مدیران جهاد دانشگاهی در مرکز رویاندکتر حسن روحانی رییس جمهوری در بازدید از موسسه رویان و در دیدار مدیران و پژوهشگران جهاد دانشگاهی گفت: جهاد دانشگاهی از روز اول تأسیس با تلاش و کوشش و فعالیت خویش همواره راه را برای توسعه و تعالی کشور آماده و فراهم کرده است و تلاش دارد پرچم استقلال به معنی واقعی کلمه و پرچم توسعه و پیشرفت و اقتدار ملی را در اهتزاز نگاه دارد.دکتر حسن روحانی رییس جمهوری در بازدید از موسسه رویان و در دیدار مدیران و پژوهشگران جهاد دانشگاهی گفت: جهاد دانشگاهی از روز اول تأسیس با تلاش و کوشش و فعالیت خویش همواره راه را برای توسعه و تعالی کشور آماده و فراهم کرده است و تلاش دارد پرچم استقلال به معنی واقعی کلمه و پرچم توسعه و پیشرفت و اقتدار ملی را در اهتزاز نگاه دارد.<br /> <br /> <strong>&laquo;جهاد&raquo; همراه با برکت و خودباوری است</strong><br /> در طول انقلاب هر کجا که &laquo;جهاد&raquo; بود، برکت، خیر، توسعه مردمسالاری، خداباوری و خودباوری نیز وجود داشت.<br /> <strong><br /> دولت به دنبال عبور از بحرانهاست</strong><br /> در طول 12 ماه گذشته دولت تصمیم گرفته از بحرانهای سخت عبور کند، بحرانهایی که عبور از آن از دیدگاه برخی از کارشناسان امکانناپذیر بود.<br /> <strong><br /> دولت کاری جهادی را شروع کرده است</strong><br /> دولت کاری پرتلاش، خستگیناپذیر، شبانهروزی و جهادی را با کمک، حضور، ایثار، صبر و حمایتهای فوقالعاده مردم و حمایتهای مقام معظم رهبری در همه زمینهها آغاز کرده است.<br /> <br /> <strong>برنامه استراتژیک دولت برای متنوعسازی مراکز صدور نفت</strong><br /> یکی از استراتژیکترین و مهمترین برنامههای دولت متنوع و متعدد سازی اسکلهها و مراکز صدور نفت و انتقال آن به خارج از خلیج فارس و قبل از تنگه هرمز است.<br /> <br /> <strong>اسلام در بهرهگیری از دانش مرز نمیشناسد</strong><br /> اسلام در بهرهگیری از علم و دانش مرز نمیشناسد و پیامبر(ص) زمانی که از تجربه سلمان فارسی برای حفر خندق استقبال کرد، کاری به ملیت و اعتقادات ملتی که این تجربه از آنها اخذ میشد، نداشت؛ نمیدانم بعضیها آنچه را که به نام اسلام مطرح میکنند، از کجا آوردهاند که با کسب تجارب و علم و دانش دیگران در تقابل قرار می گیرد.<br /> <br /> <strong>فقدان نظام برنامه مدون برای تبادل علمی در کشور</strong><br /> 70 سال است که در کشور نظام مدون برنامهریزی داریم، اما هنوز هیچ برنامه مدونی برای تبادل علمی، با خارج از کشور و طی مسیر علمی از تولید دانش تا تبدیل به محصول و خدمت نداریم.<br /> <br /> <strong>تهیه پیوست اخلاقی مهمترین اصل در بهرهگیری از علوم جدید</strong><br /> مرکز رویان کارهای بسیار بزرگی در عرصههای مختلف علمی در زمینههای درمان ناباروری، سلولهای بنیادی و شبیهسازیها انجام داده که اولاً باید آن را تا تبدیل شدن به برند معتبر جهانی به پیش ببرد و در ثانی و از همه مهمتر اینکه با توجه به ناشناختههای زیاد علوم جدید از تهیه پیوست اخلاقی در کارهای خود غافل نشود.<br /> <br /> <strong>ضرورت همکاری چهار مرکز علمی و دانشگاهی کشور</strong><br /> جهاد دانشگاهی ، معاونت فناوری رییس جمهور ، وزارت علوم و وزارت بهداشت هرکدام دنیایی از پژوهش و تحقیقات دارند که ضرورت دارد، فاصله خود را با یکدیگر در عمل کم کنند و تعامل و همکاری نزدیک آنها می تواند به نفع مردم و جامعه باشد .<br /> <br /> <strong>موازی کاری در بخش پژوهش ممنوع </strong><br /> نباید کاری موازی، فرعی و پر هزینه در بخش پژوهش کشور انجام شود و مراقب باشیم با کمترین هزینه ،بهترین محصول تحویل داده شود البته دولت برای تحقیقاتی که برای کشور ضرورت دارد و در مرز دانش باشد اصلا محدودیتی برای حمایت مالی ندارد .<br /> <br /> <strong>ضرورت تجاری سازی تحقیقات علمی و صنعتی</strong><br /> تجاری سازی پژوهش و تحقیقات علمی و صنعتی یک ضرورت است و تمام دستگاههای کشور باید سفارش دهنده پژوهش و تحقیقات باشند . <br /> http://www.president.ir/fa/799112014-08-16 10:56:487991514182156195