پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irWed, 21 Oct 2020 02:25:13 +0330Wed, 21 Oct 2020 02:25:13 +03302024 سازمان های مردم نهاد باید با برخورداری از استقلال، یار دولت باشند/ سمن ها فرصت هستند، نه تهدید رییس جمهوری در همایش ملی سازمان های مردم نهاد:رییس جمهوری با تأکید بر ضرورت و اهمیت تعامل دولت و سازمانهای مردم نهاد(سمن) ، تصریح کرد: دولت یازدهم تشکلها و سازمانهای مردم نهاد را تهدید نمیبیند و حتماً آن را فرصت تلقی کرده و معتقد است این سازمان ها باید تقویت شوند.رییس جمهوری با تأکید بر ضرورت و اهمیت تعامل دولت و سازمانهای مردم نهاد(سمن) ، تصریح کرد: دولت یازدهم تشکلها و سازمانهای مردم نهاد را تهدید نمیبیند و حتماً آن را فرصت تلقی کرده و معتقد است این سازمان ها باید تقویت شوند.<br /> حجتالاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی در نخستین همایش ملی سازمانهای مردم نهاد، سازمانهای مردم نهاد را گروههای داوطلب و غیرسیاسی توصیف کرد و گفت: برای توسعه کشور نیازمند یک جامعه قدرتمند هستیم و جامعه قدرتمند نیز نیازمند مشارکت بیشتر مردم است، بنابراین باید زمینههای حضور و مشارکت فعال مردم را فراهم کرد.<br /> رییس جمهوری با تأکید بر اینکه سازمان های مردم نهاد باید با دولت در تعامل باشند و حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی ما در سایه فعالیت گروههای مردمی است ، تصریح کرد: سازمانهای مردم نهاد نباید، دولت ساخته باشند، باید روی پای خود ایستاده و از استقلال برخوردار باشند، البته این سازمانها دولت ستیز هم نباید باشند، باید یار دولت بوده و در شرایطی حتی دولتساز هم باشند.<br /> رییس شورای عالی امنیت ملی با تأکید بر اینکه دولت نباید همه وظایف را به تنهایی بر دوش بگیرد، اظهار داشت: اساس سیاست دولت بر این است که در همه امور و هر جایی که میتواند وظایف را به مردم و تشکلهای مردمی واگذار کند.<br /> دکتر روحانی اضافه کرد: تشکلهای خصوصی، تشکلهای مردمی و دولت ، پایههای اداره کشور هستند و معتقدیم هر چقدر بتوانیم فعالیت و مشارکت مردم را در زمینههای مختلف تسهیل کنیم، جامعه توانمند و قدرتمند میشود و یک دولت قدرتمند در جامعهای قدرتمند میتواند تشکیل شود.<br /> رییس جمهوری با بیان اینکه امروز مشکلات و در عین حال اهداف بلندی پیش رو داریم، گفت: برای حل مشکلات موجود ، نیازمند سازمانهای غیردولتی و مردم نهاد هستیم.<br /> دکتر روحانی خاطر نشان کرد: در عرصه محیط زیست تأمین آب، سلامت مردم و مبارزه با آسیبهای اجتماعی، نیاز داریم تشکلهای غیردولتی در این زمینهها در کنار دولت وارد عمل شوند تا مشکلات را حل و فصل کنیم.<br /> رییس جمهوری با اشاره به اینکه در شهر بزرگ تبریز یکی از سازمانهای مردم نهاد توانسته آسیب و معضل اجتماعی تکدیگری را به طور کامل مدیریت کند، گفت: میتوانیم در همه موضوعات و آسیبهای اجتماعی از ظرفیت سازمانهای غیردولتی استفاده کنیم و بیتردید حضور و فعالیت آنها در این عرصهها میتواند بسیار مؤثر باشد.<br /> دکتر روحانی با طرح این سوال که مگر دولت به تنهایی قادر است با معضلات بزرگ اجتماعی، مقابله کند، خاطر نشان کرد: مقابله با فقر، نابرابری، انواع آسیبهای اجتماعی که استحکام خانوادهها را تهدید میکند و در زمینه آشنایی مردم به حقوق شهروندی خود ،راهی نداریم جز اینکه سازمانهای غیردولتی وارد عمل شوند.<br /> رییس شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه امروز در کشورمان مردمسالاری دینی حاکم بوده و دولت سالاری مطرح نیست، گفت: قبول داریم که دولت باید تصدیهای خود را کم کند و به جز در برخی از مسایل مهم که به ناچار دولت باید تصدی آن را برعهده بگیرد، بایستی بقیه امور به تدریج به مردم واگذار شود، ضمن اینکه هدایت و نظارت دولت باقی است و لازم است که از فعالیت سازمانهای غیردولتی حمایت کند.<br /> رییس جمهوری با بیان اینکه دولت هر کاری را که بتواند به مردم واگذار کند ، به نفع جامعه میداند، اظهار داشت: معتقدیم اگر حتی در بخش میراث فرهنگی مردم وارد عرصه شوند دلسوزانهتر میتوانند از این میراث صیانت کنند.<br /> دکتر روحانی خاطر نشان کرد: در فرهنگ دینی زمانی موفق بودیم که فرهنگ دینی به دست مردم بود، چرا که مردم بهتر میتوانند از آموزههای دینی صیانت کنند و بیتردید حوزههای علمیه مستقل، بهتر از دولت میتوانند در این زمینهها مؤثر باشند.<br /> رییس جمهوری گفت: در مقابل معضلات و اهداف بلند که در بخشهای مختلف داریم، نیازمند توسعه اجتماعی میباشیم و در این زمینه سازمانهای مردم نهاد میتوانند فعالیت بیشتری داشته باشند.<br /> دکتر روحانی خاطر نشان کرد: در زمینه مسایل بهداشتی و آسیبهای اجتماعی ایرادی ندارد که سازمانهای مردم نهاد کشورمان با سازمانهای بینالمللی در ارتباط باشند. البته باید این ارتباط برای جامعه سالم و مفید باشد.<br /> رییس جمهوری همچنین از تدوین لایحهای در زمینه حمایت از سازمانهای مردم نهاد خبر داد و گفت: وزارت کشور باید تدوین این لایحه را برعهده بگیرد، تا با تصویب آن بتوانیم از ظرفیتهای سازمانهای غیردولتی هر چه بیشتر بهرهمند شده و شاهد ایرانی سرافراز و آباد باشیم.<br /> رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنانش گفت: دولتها در دوران کهن وظایف بسیار محدودی داشتند و وظایف آنها معمولاً بر ایجاد یک نیروی مسلح و تأسیس راهها و تأمین امنیت کشور در برابر هجوم بیگانه خلاصه میشد و بقیه امور معمولاً توسط خود مردم اداره میشد.<br /> رییس جمهوری اضافه کرد: در قرنهای گذشته دارالحکومه در کنار مسجد، بازار و مرکز نظامی تشکیل میشد و میدان امام اصفهان یکی از نمونههای شاخص آن است که در آن بازار، مسجد، مدرسه و محل حکومت در یک میدان و در کنار یکدیگر قرار گرفته است.<br /> دکتر روحانی با اشاره به اینکه در دوران مدرن به تدریج دولتها توسعه یافته و مسئولیتهای سنگینی را بر عهده گرفتند، خاطر نشان کرد: در دوران مدرن حتی برخی دولتها، مانند دولتهای سوسیالیستی تقریباً تمام وظایف را خودشان برعهده گرفتند.<br /> رییس جمهوری با بیان اینکه امروز به تدریج روشن شده که دولتها قادر نیستند انجام همه امور کشور و رفع نیازمندیهای جامعه را به تنهایی بر عهده بگیرند، اظهار داشت: امروز تقسیمبندیهایی برای انجام وظایف و اداره امور کشور صورت گرفته و در این راستا وظایفی بر دوش سازمانهای غیردولتی قرار گرفته است.<br /> دکتر روحانی با تأکید بر اینکه چنین نیست که ما سازمان های غیر دولتی را از تمدن غرب آموخته باشیم، گفت: در جوامع اسلامی بویژه ایران از دیرباز سازمانهای غیردولتی در بسیاری از زمینهها فعال بودند.<br /> رییس جمهوری با بیان اینکه بسیاری از نهضتها و انقلابهایی که در جوامع اسلامی از جمله ایران به پیروزی رسیدهاند در سایه سازماندهی سازمانهای غیر دولتی بوده است و در جایی که سازمانهای غیردولتی فعال نبودند، نهضتها با شکست روبهرو بوده است، به رخداد 14 مرداد و 28 مرداد در تاریخ ایران اشاره کرد و گفت: 14 مرداد زمانی است که روحانیت، اصناف، بازار و تشکلهای فعال سیاسی و اجتماعی توانستند در برابر استبداد انقلابی را به ثمر برسانند و عدالتخانه و مجلس شورای ملی تشکیل دهند.<br /> دکتر روحانی اضافه کرد: انقلاب مشروطه نهضت بزرگی بود که علما، روشنفکران و فرهیختگان در سایه تشکلهای غیردولتی ایجاد کردهاند و زمانی که نقش سازمانهای غیردولتی کمرنگ شد، رخداد 28 مرداد با کودتا همراه گردید.<br /> رییس جمهوری گفت: انقلاب اسلامی یکی از حوادث بسیار مهم در دهههای اخیر و دو قرن گذشته در منطقه است که در سایه سازمانها و تشکلهای غیردولتی و حتی ضددولتی به پیروزی رسید.<br /> دکتر روحانی تصریح کرد: در جریان انقلاب اسلامی مساجد، حسینیهها، بازار، تشکلهای مردمی و دانشجویی توانستند حرکتهای بزرگی مانند 15 خرداد را به وجود آورده و انقلاب اسلامی را با هدایت رهبری بزرگ به نام امام خمینی (ره) به پیروزی برسانند.<br /> رحمانی فضلی وزیر کشور نیز در ابتدای این دیدار در سخنانی با بیان اینکه رییس جمهوری در بستر سازی قانونی، حقوقی و سیاسی به منظور فعالیت سازمانهای مردم نهاد تأکید دارند، گفت: در یک سال گذشته اقدامات متعددی در این زمینه صورت گرفته است و دولت تدبیر و امید با جدیت معتقد است که در شرایط دموکراسی مبتنی بر آراء و نظرات مردم، باید پایه اصلی توسعه را با محوریت مردم مد نظر قرار دهیم و برای موفقیت در این عرصه لازم است تشکلهای مردم نهاد تقویت شوند.<br /> در این دیدار شش نفر از فعالان و مسئولین سازمانهای مردمنهاد در سخنانی دیدگاهها و درخواستهای خود را با رییس جمهوری در میان گذاشتند.<br /> اختصاص کرسی برای حضور نمایندگان سازمانهای مردم نهاد در حوزههای مشورتی، ایجاد ساز و کارهای حمایتی برای توانمند شدن زنان، بخصوص در زمینه اقتصاد، تشکیل اتاق فکر تخصصی در حوزه زنان، راهاندازی مرکز رصد وضعیت اجتماعی جامعه، عضویت سمنهای شهرستانی در شوراهای تخصصی استانها و تخصیص منابع و تسهیلات مالی برای خیریههای غیردولتی از جمله پیشنهاداتی بود که از سوی نمایندگان سازمانهای مردم نهاد مطرح گردید.<br /> http://www.president.ir/fa/798842014-08-13 20:56:587988314182156104