پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irTue, 20 Oct 2020 21:03:17 +0330Tue, 20 Oct 2020 21:03:17 +03302024روسای دانشگاه های علوم پزشکی ایلام، بابل، بوشهر، زنجان و قم تعیین شدنددکتر روحانی: آموزش و پرورش پایه اصلی فرهنگ کشور محسوب می شود و اگر در مسیر درست قرار بگیرد ، این امیدواری وجود دارد که بخش های دیگر نیز کارهای خود را بدرستی انجام دهنددر جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست دکتر روحانی ؛بررسی نحوه اجرایی شدن سند تحول نظام آموزشی کشور و تعیین روسای دانشگاه های علوم پزشکی ایلام، بابل، بوشهر، زنجان و قم، مهمترین برنامه جلسه عصر سه شنبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بود.بررسی نحوه اجرایی شدن سند تحول نظام آموزشی کشور و تعیین روسای دانشگاه های علوم پزشکی ایلام، بابل، بوشهر، زنجان و قم، مهمترین برنامه جلسه عصر سه شنبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بود.<br /> در این جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی که به ریاست دکتر حسن روحانی برگزار شد، وزیر آموزش و پرورش و دبیر شورای عالی آموزش و پرورش گزارشی از روند پیشرفت سند تحول نظام آموزشی کشور و نقشه راه تعیین شده برای اجرای این سند را به شورا ارائه کرده و اعضای شورا نیز دیدگاه ها و پیشنهادات خود را در این زمینه مطرح کردند. <br /> رییس جمهور در سخنان کوتاهی با تاکید براهمیت نظام آموزش و پرورش کشورگفت: آموزش و پرورش اصلی ترین بخش کشور در زمینه تربیت نیروی انسانی آینده و تقویت زیرساخت های کشور است و پایه اصلی فرهنگ کشور محسوب می شود که اگر در مسیر درست قرار بگیرد ، این امیدواری وجود دارد که بخش های دیگر نیز کارهای خود را بدرستی انجام دهند.<br /> در این جلسه اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، با ریاست دکتر علی دل پیشه، دکتر سیدمظفر ربیعی، دکتر علیرضا رییسی، دکتر علیرضا بیگلری و دکتر ابوالفضل ایرانی خواه به ترتیب به عنوان روسای دانشگاههای علوم پزشکی ایلام، بابل، بوشهر، زنجان و قم موافقت کردند.<br /> http://www.president.ir/fa/790332014-07-01 20:53:287903222182154088