پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irTue, 20 Oct 2020 20:21:11 +0330Tue, 20 Oct 2020 20:21:11 +03302024 قصد تهاجم به هیچ کشوری نداریم اما دربرابر تجاوز قاطعانه می‌ایستیمرییس جمهوری در همایش مدیران ارشد وزارت دفاع:رییس جمهوری در ادامه سخنان خود در جمع مدیران وزارت دفاع با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران اساساً با همه کشورهای جهان به ویژه همسایگانش به فکر تشریک مساعی در تأمین منافع مشترک است، گفت: منافع مشترک ایران با همسایگانش آن قدر زیاد است که اگر مسأله و مشکل کوچکی نیز در بخشی از روابط وجود داشته باشد، با برادری و دوستی قابل حل و فصل است.رییس جمهوری در ادامه سخنان خود در جمع مدیران وزارت دفاع با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران اساساً با همه کشورهای جهان به ویژه همسایگانش به فکر تشریک مساعی در تأمین منافع مشترک است، گفت: منافع مشترک ایران با همسایگانش آن قدر زیاد است که اگر مسأله و مشکل کوچکی نیز در بخشی از روابط وجود داشته باشد، با برادری و دوستی قابل حل و فصل است.<br /> دکتر روحانی سپس با بیان اینکه "سه نکته را مطرح میکنم که به بحث بازدارندگی کمک میکند"، افزود: در موضوع نیروهای مسلح و در دفاع و در میدان رزم چند خط قرمز داریم که به آنها نزدیک هم نمیشویم و این را باید همه دنیا بدانند. جمهوری اسلامی ایران به دنبال تهاجم به هیچ کشوری نیست.<br /> رییس جمهوری با اشاره به اینکه ایران در 35 سال گذشته به هیچ کشوری تهاجم نکرده است، اظهار کرد: در این سالها، روزهای سختی برای همسایگان ایران که نمیخواهم اسمی از آنها ببرم، وجود داشته است و اگر جمهوری اسلامی قصد تهاجم داشت، بخت تهاجم برای او پیش آمده بود، ولی چنین کاری نکرد. پس ایران صادقانه میگوید که دنبال تهاجم نیست، نه صرفاً در 35 سال گذشته که اساساً ایران در 200 سال گذشته به هیچ کشوری حمله نکرده است.<br /> دکتر روحانی تصریح کرد: ایران نه چشم طمعی به ثروت دیگران دارد و نه به سرزمین آنان. در عین حال به هیچعنوان به هیچ کشوری هم اجازه تجاوز نمیدهیم که به خاک و منافع ما تجاوز کند و قاطعانه در برابر هر جسارتی میایستیم، همان طور که در دفاع مقدس هشت ساله این کار را کردیم و هر زمان که لازم باشد این کار را تکرار خواهیم کرد.<br /> رییس جمهوری ایرانیان را ملتی بزرگ، با سابقه تاریخی، فرهنگی و انقلابی، مسلمان، عاشق پیامبر (ص) و اهل بیت و تابع قرآن توصیف کرد و گفت: طبیعی است که این ملت هرگز زیر بار تحمل زور و تجاوز نمیرود، اما هرگز هم قصد تجاوز به کشوری دیگر را ندارد؛ این خط قرمز ماست.<br /> دکتر روحانی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران دنبال دفاع است و بر همین اساس به دنبال سلاح کشتار جمعی نیست، ادامه داد: این رویکرد نه از روی تبعیت از فلان قطعنامه و کنوانسیون که البته ما این کنوانسیون را هم امضاء نکردهایم، بلکه حتی اگر این کنوانسیون هم نبود و انپیتی و سیدبلیو هم نبود، اعتقاد، ایمان و فقه و اصول این ملت به ما میگوید که دنبال سلاح کشتار جمعی نباشیم.<br /> رییس جمهوری با اشاره به تبلیغات غلطی که مدعی است ایران دنبال سلاحهای هستهای و کشتار جمعی است، اظهار کرد: اگر ایران دنبال چنین سلاحهایی بود، خوب اول میکروبی درست میکرد، ولی از آنجا که به لحاظ اعتقادی با این تولید، نگهداری و استفاده از این سلاحها مخالف است، در دوران جنگ تحمیلی نیز دنبال چنین سلاحهایی نرفت و حتی به فکر مقابله به مثل در برابر استفاده دشمن از سلاح شیمیایی نیز نبود.<br /> دکتر روحانی با بیان اینکه سلاح کشتار جمعی برای جمهوری اسلامی ایران خط قرمز است و هم اصول این ملت و هم فتوای مقام معظم رهبری بر این مسأله تصریح و تأکید دارد، اضافه کرد: خود این رویکرد برای جهان بازدارنده است، یعنی دنیا باید لمس کند که جمهوری اسلامی ایران هرگز دنبال سلاح کشتار جمعی نبوده و نیست.<br /> رییس جمهوری پایبندی به اصول اخلاقی را سومین مورد در تبیین خطوط قرمز جمهوری اسلامی در زمان جنگ و دفاع یا هر زمان دیگر عنوان و تصریح کرد: ملت ایران در هر شرایطی اصول اخلاقی را نقض نمیکند. نه اینکه کنوانسیون ژنو بر این مسئله تأکید دارد، این برای ما خیلی مهم نیست، بلکه ملت ایران به عنوان مثال اساساً چنین اعتقادی دارد.<br /> دکتر روحانی با اشاره به اینکه برخورد جمهوری اسلامی حتی با متجاوزین به خاک و مردمش شرافتمندانه بود، یادآور شد: زمانی که نیروهای رژیم بعث، شهرهای ایران را در مدت زمانی بیش از سه سال مورد حمله قرار دادند، ایران حمله متقابل نکرد. هر بار که این مسأله نزد امام راحل مطرح میشد، ایشان میفرمودند که شهرهای عراق را مورد حمله قرار ندهید و تازه پس از اصرار و استدلال فرماندهان که چنین کاری موجب بازدارندگی در حمله مجدد به مناطق مسکونی ایران میشود، امام خمینی (ره) تأکید کردند که حداقل 48 ساعت قبل از حمله به هر منطقهای از رادیو آن را اعلام کنید.<br /> رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه با توجه به تحریمها و فشارهای بینالمللی در زمینه بازسازی و تأمین نیازمندیها خیلی خوب کار شده است، گفت: در زمینه تأمین و تولید تجهیزات و نوآوریها به خصوص در عرصه تجهیزات دانش بنیان قدمهای بسیار خوبی برداشته شده است. آنچه قبل از این سخنرانی در نمایشگاه نوآوریهای وزارت دفاع دیدم اقداماتی بسیار بزرگ و ارزشمند است که با اتکا به آن میتوان گفت وضع ما نسبت به پیش از انقلاب از زمین تا آسمان تفاوت کرده است.<br /> دکتر روحانی با اشاره به محدودیت منابع از دست اندرکاران وزارت دفاع و نیروهای مسلح کشور خواست که به مسأله اولویتبندی اقدامات و نیازمندیها و عمل بر اساس این اولویتها توجه شایستهای نمایند.<br /> حجت الاسلام روحانی خواستار تحرک بیشتر در عرصه دیپلماسی دفاعی شد و گفت: زمانی که دیپلماسی دفاعی فعال شود رفت و آمد و گفتوگوهای صورت گرفته در این عرصه در حراست از کشور و تقویت بازدارندگی بسیار موثر خواهد بود.<br /> رییس جمهوری همچنین خواستار توجه بیشتر در وزارت دفاع به موضوع صادرات شد و تأکید کرد که خرید و فروش اسلحه با کشورهای دیگر، نشانهای از وجود روابط استراتژیک و راهبردی با آن کشورهاست که بسیار ارزشمند است.<br /> دکتر روحانی در ادامه اظهار کرد: خیلی خوب است که در زمان صلح وزارت دفاع به بخش های دیگر کشور اعم از صنعت و محیط زیست و دیگر عرصهها کمک کرده و توانمندیهای خود را در زمینه تأمین نیازمندیها و رفع مشکلات این بخشها به کار گیرد.http://www.president.ir/fa/756012014-03-01 11:57:0475573756041416182148003