پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irTue, 20 Oct 2020 21:47:02 +0330Tue, 20 Oct 2020 21:47:02 +03302024 توسعه کشور بدون توسعه اخلاق امکان‌پذیر نیسترییس جمهوری در دیدارِ منتخبین استان هرمزگان:رییس جمهوری پیش از ظهر امروز (پنجشنبه) در دیدارِ منتخبین استان هرمزگان گفت: چنین جلساتی فرصتی برای من و همکارانم است تا بتوانیم حرف مردم را بشنویم و بدانیم در استانها چه میگذرد.رییس جمهوری پیش از ظهر امروز (پنجشنبه) در دیدارِ منتخبین استان هرمزگان گفت: چنین جلساتی فرصتی برای من و همکارانم است تا بتوانیم حرف مردم را بشنویم و بدانیم در استانها چه میگذرد.<br /> حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی با اشاره به اینکه در هرمزگان استعدادهای الهی و طبیعی فراوانی وجود دارد، افزود: باید مراتب آموزشی بویژه آموزش عالی به گونهای تمهید شوند تا فارغ التحصیلان آن بتوانند بار اداره بخشهای مختلف استان بویژه بخشهای صنعتی را برعهده بگیرند.<br /> دکتر روحانی با بیان اینکه این نقد در کلیت آموزش عالی کشور وجود دارد که تربیت متخصصین دانشگاهی متناسب و ناظر بر بازار کار نیست، اظهار کرد: باید چنان پیش بینی و برنامهریزی کنیم که دانشگاهها وقتی چهار سال برای تربیت متخصصین زحمت میکشند، فارغالتحصیلان و متخصصان تربیت شده متناسب با نیاز کشور تربیت شوند. <br /> رییس جمهوری با بیان اینکه عدم تناسب آموزش با تخصصهای مورد نیاز جامعه و عدم تناسب کیفیت و کمیت در آموزش، از مشکلات آموزش عالی کشور هستند گفت: اگر بسترهای لازم برای آموزش کیفی فراهم نباشد و صرفاً مرکزی به نام دانشگاه وجود داشته باشد که به فارغالتحصیلانش کاغذی به عنوان مدرک میدهد مشکلی حل نخواهد شد.<br /> دکتر روحانی ساماندهی رشتههای آموزش عالی و کیفیت آموزشی را اولویت اصلاحات لازم در سیستم آموزش عالی عنوان و تصریح کرد: باید علاوه بر آنکه آموزشها متناسب با نیازهای تخصصی استانها و کشور باشد، انضباط کاری نیز به دانشجویان آموزش داده شده و در وجود ایشان نهادینه شود. شایسته نیست ایرانیانی که از لحاظ استعداد، اخلاق، فرهنگ، ایمان و انقلابی بودن سرآمد هستند، به لحاظ انضباط کاری جایگاه شایستهای نداشته باشند.<br /> رییس جمهوری مطالبه فضای مناسب آموزشی را در کنار مطالبه فضای آزاد برای نقد و گفتگو و فضای مناسب سیاسی در دانشگاهها را از ضروریات مطالبات دانشگاهیان عنوان کرد.<br /> دکتر روحانی هدف غایی آموزش عالی را تربیت متخصص برای اداره جامعه دانست و تصریح کرد:اگر علمآموزی در دانشگاهها با اخلاق همراه نباشد، فسادهای بزرگی خواهد آفرید چنانکه میبینیم عدهای به بهانه دور زدن تحریمها چطور منافع ملی را دور زدند و پول ملت را به تاراج بردند و خدا کند که همه کمک کنند تا این پول به بیتالمال بازگردد.<br /> رییس جمهوری اضافه کرد: متأسفانه بدون آنکه رعایت ملاحظات در واگذاری مرحله به مرحله فروش نفت صورت بگیرد به بهانه دور زدن تحریمها محمولههای متعدد نفت به برخی افراد سپرده شد تا به فروش برسانند و البته همه پولی که در این میان به بیتالمال بازنگشته پول نفت نیست و بخشی از آن پولهایی است که به اینها داده شده تا مثلا بدهیهای کشور را در جاهای مختلف پرداخت کنند.<br /> دکتر روحانی با طرح این سوال که آیا توسعه کشور بدون اخلاق امکانپذیر است، اظهار کرد:آیا میشود عدهای در سختی و در عسرت زندگی کنند و عدهای با حیله، بیتالمال مسلمین را به تاراج ببرند؟ یک وقت صحبت از 3 هزار میلیارد تومان پول بود که باعث شده بود دهانها باز بماند و حالا صحبت از 9 هزار میلیارد تومان است که تازه مطمئن نیستیم همه حجم این تخلف همین مبلغ باشد.<br /> رییس جمهوری با تأکید بر اینکه بدون اخلاق، فرهنگ و انضباط مالی نمیتوان پیشرفت کرد، ادامه داد: آیا میشود گفت که کشورهای پیشرفته صنعتی صرفا با اتکا به تخصص پیشرفت کردهاند؟ هرگز اینگونه نیست و اگر تعهد کاری در میان آنان نبود، هیچگاه پیشرفت حاصل نمیشد و یقین بدانید اگر کشوری پیشرفت کرده پیش از آن با فساد مبارزه کرده است چرا که با فساد پیشرفت حاصل نمیشود.<br /> دکتر روحانی تصریح کرد: بدون تعهد، اخلاق، وجدان و انضباط کاری هیچ کشوری پیشرفت نمیکند و تخصص صرف، کاری از پیش نمیبرد و این پاکدامنی، پاکدستی، وجدان و انضباط کاری است که تخصص را در خدمت پیشرفت قرار میدهد.<br /> رییس جمهوری گفت: باید به جای دعواهای غیرمفید و غیرسازنده که براساس آن هرکدام در سوابق یکدیگر بگردیم و مسألهای را دستمایه هیاهو قرار دهیم، همه دست به دست هم دهیم و با مقابله قاطع با فساد، کشور را به پیش ببریم؛ یقین بدانید وقتی ما رو در روی یکدیگر بایستیم، مفسدین از مفاسد بوجود آمده نهایت استفاده را خواهند کرد، لذا باید دست به دست هم دهیم و با بهرهگیری از مشورت و در اوج انسجام و وحدت ملی و با یاری گرفتن از ایمان و اخلاق یکدیگر را در توسعه کشور یاری کنیم.<br /> دکتر روحانی با بیان اینکه همه باید همیار یکدیگر باشیم و استانهای کشور به مثابه اعضای یک بدن ظرفیتهای خود را برای پیشرفت کشور بکار گیرند، افزود: باید گذشتهها را جبران کنیم. مردم با مشکلات فراوانی روبهرو هستند و فقط همکاری و وحدت میتواند مشکلات را از پیش پای مردم بردارد.<br /> دکتر روحانی با بیان اینکه در شش ماه سپری شده از دولت گامهای بزرگی برداشته شده است، تصریح کرد: ببینید که امروز چگونه نسبت به گذشته نگاه دشمن به کشور تغییر کرده و مقایسه کنید که نگاه افکار عمومی جهانی نسبت به شش ماه گذشته به کشور چقدر تفاوت کرده است؟<br /> رییس جمهوری افزود: وقتی امروز قطعنامه پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران به اتفاق آراء در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب میرسد، نشانه اقتدار در کشور و دیپلماسی ماست، چرا که خیلی از کشورها برایشان قابل تحمل نبود که قطعنامهای علیه خشونت و افراطیگری با پیشنهاد و پرچمداری ایران به تصویب برسد؛ ایرانی که آنها عمری تلاش کردند آن را سرمنشأ خشونت و افراط معرفی کنند و حتی با این مسأله که چرا چنین قطعنامهای از سوی ایران مطرح شده مخالفت کردند، اما هنگام رأیگیری برای این قطعنامه چنان جوی متأثر از تنظیم خوب و عملکرد مناسب جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی حاکم شده بود که حتی هیچ یک از مخالفان جرأت نکردند درخواست رأیگیری در مورد قطعامه کنند و لذا این قطعنامه با اجتماع عمومی به تصویب رسید.<br /> دکتر روحانی این توفیق را نشانه عظمت ملت ایران توصیف کرد و با بیان اینکه تمام این افتخارات متعلق به مردم است، تأکید کرد: دولت اگر افتخاری دارد همان خادمی مردم و اجرای درخواستهای آنان است و اینکه امروز صحنه جهانی نسبت به ایران تغییر کرده ناشی از اراده و عمل ملت است.<br /> رییس جمهوری با اشاره به جلسه شب گذشته خود با جمعی از سرمایهگذاران ایرانیان مقیم خارج از کشور، گفت: در این جلسه که بسیار صمیمی بود حاضران میگفتند امروز فضایی در جهان ایجاد شده که برخلاف گذشته که ما سعی میکردیم ایرانی بودنمان را معرفی کنیم دوست داریم که همه جا بگوییم که ما ایرانی هستیم. چنین فضای مطلوبی را در عرصه بینالمللی مردم ایران ایجاد کردند. این مردم بودند که توانستند با حماسهآفرینی خود افتخار خلق کنند.<br /> دکتر روحانی اضافه کرد: امروز یک فضای مناسب پیش روی ماست، دانشگاهها آرامتر و آزادتر هستند و فضا بسیار مناسب کار است. البته همیشه مشکلاتی هست که باید رفع شود و دولت نه مدعی آن است که همه مسایل را حل کرده است و نه مدعی آن است که مشکلی وجود ندارد. دولت را باید در قالب شش ماهه سپری شده از عمر آن ارزیابی کرد که قول داده بود آرامش و ثبات نسبی را در همه کشور حاکم کند و امروز به لطف خدا ثبات و آرامش نسبی در کشور بوجود آمده است.<br /> رییس جمهوری اظهار کرد: در مواقعی که به دیدار خانوادههای ایثارگران میروم، مردمی که از حضور ما در محل مطلع میشوند در مسیر بازگشت، جمع میشوند و میگویند که ما به آینده امیدوار شدهایم و روحیه گرفتهایم و این امید ایجاد شده در جامعه حاصل حماسهآفرینی ملت است و دولت، تدبیر خود را نیز از مردم میگیرد.<br /> دکتر روحانی در ادامه با اشاره به لزوم بهرهگیری از تجربیات دیگران برای رفع مشکلات و پیشرفت کشور، تصریح کرد: استفاده از تجربه دیگران نه تنها اشکالی ندارد بلکه ضروری هم هست چرا که علم، فناوری و هنر متعلق به همه بشر است و مرز ندارد.<br /> رییس جمهوری گفت: یکی از دلایل اصرار بر جذب سرمایهگذاریهای خارجی این است که همراه سرمایهگذاری، فناوری هم به کشور وارد میشود و آن وقت حتی میتوان با رفع برخی اشکالات احتمالی این فناوری را بومی کرد و از آن نهایت استفاده را برد. باید بیش از پیش به فکر آینده کشور، خودمان و فرزندانمان باشیم، کمربندها را محکم بسته و توقعات را کم کنیم و بیشتر تلاش نماییم.<br /> دکتر روحانی با اشاره به اینکه دولت در هر عرصهای قصد ورود میکند، عدهای او را نهی میکنند، ادامه داد: مگر میشود اشکالات را اصلاح نکرد و مثلاً مگر امکان دارد پرداخت یارانهها را به همین شکل ادامه دهیم؟ آنوقت وضعیت تولید، درمان و کلیت اقتصاد چه خواهد شد.<br /> رییس جمهوری با تأکید بر اینکه همه باید به میدان بیایند تا اوضاع کشور اصلاح شود، اظهار کرد: مجلس در مسیر اصلاح هدفمند کردن یارانهها پیشگام شده و یک قدم بزرگ برداشته است که براساس آن باید از سال آینده یارانه فقط به کسانی پرداخت شود که نه لزوماً به عنوان فقیر بلکه به عنوان کسی که به دریافت یارانه نیاز دارند پرداخت شود.<br /> دکتر روحانی تصریح کرد: تداوم پرداخت یارانهها به شکل امروز باعث میشود، وضعیت بخشهای تولید انرژی در کشور بدتر از امروز شده و اشکالات سیستم بهداشت و درمان کشور اصلاح نشود و فقط یک مبلغ پول آن هم به صورت مساوی به همه مردم پرداخت شود.<br /> رییس جمهوری با تأکید مجدد بر اینکه همه باید دولت را در اصلاح شیوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها کمک کنند، گفت: خواست دولت از مردم این است که وقتی فرمهای دریافت یارانه توزیع میشود، کسانی که به یارانه نیاز ندارند از پر کردن این فرمها خودداری کنند و حتی کسانی که علیرغم نیاز میتوانند به ترتیبی از دریافت آن صرفنظر کنند بگویند من یارانه نمیگیرم تا دولت سیستم بهداشت و درمان، وضعیت حمل و نقل، انرژی و محیط زیست کشور را بهبود بخشد.<br /> دکتر روحانی افزود: امیدوارم همه کمک کنند تا بتوانیم با اصلاح شیوه این قانون در گام اول همه را تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار داده وضع بهداشت و درمان، تولید و حمل و نقل و محیط زیست را اصلاح کنیم و به سوی آیندهای درخشان گام برداریم.<br /> رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه هرمزگان استعدادهای فراوانی دارد، اظهار کرد: دولت تصمیم دارد کمک کند تا بخشهای شرقی استان که محرومتر هستند یک حرکت رو به جلو داشته باشند و به همین منظور بندر جاسک به لحاظ بندری توسعه یابد و حتی در آینده فروش بخشی از نفت کشور از خارک به این بندر منتقل شود که این تصمیم بسیار مهم و استراتژیک است و شاید بتوانیم در اواخر همین دولت بهرهبرداری از این طرح را آغاز کنیم.<br /> دکتر روحانی ادامه داد: همچنین انتقال گاز برای بهرهمندی بخشهای تولیدی در مناطق شرقی استان از این نعمت خدادادی و گسترش زیرساختها و نیازمندیهای توسعه شرق هرمزگان در دستور کار دولت است، چرا که از نظر دولت شرق استان باید کاملاً متحول شود و البته خود بندرعباس نیز مغفول نخواهد ماند. دولت تصمیمات لازم را خواهد گرفت و از اصل کار در بخش اجرا بر عهده مردم است.<br /> رییس جمهوری نکته مهم دیگر برای توسعه استان را احیاء جزایر مغفول مانده در هرمزگان عنوان و اظهار کرد: گذشته از بخشی از جزایر به منطقه ویژه تبدیل شدهاند بسیاری از جزایر استان هیچ تغییر و تحولی نداشتهاند و اگر چه دولت در حال حاضر برنامه خاصی در این مورد ندارد اما تحول جزایر مد نظر دولت است و از همه هرمزگانیها میخواهم نظرات و دیدگاههای خود را درباره اینکه چگونه جزایر استان متحول شوند به دستگاههای اجرایی منتقل کنند تا بتوانیم کار را بهتر به پیش ببریم.<br /> دکتر روحانی همچنین درباره مشارکت زنان در اداره امور تصریح کرد: تأکید بنده از ابتدای دولت این بوده که حقوق شهروندی بدون ملاحظه عقیده، قومیت یا جنسیت رعایت شود و هرمزگان نیز مانند همه کشور زنان فرهیختهای دارد که باید به اداره امور کمک کنند و اساساً کشور وقتی آباد میشود که همه از پیر و جوان، زن و مرد و از هر قوم و مذهبی در روند آبادانی کشور مشارکت کنند و بنده به شخصه امید فراوانی به مردم و صاحبنظران هرمزگانی دارم.<br /> http://www.president.ir/fa/755612014-02-27 14:30:53755601516182147901