پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irWed, 02 Dec 2020 16:50:20 +0330Wed, 02 Dec 2020 16:50:20 +03302024 دستگاه‌های اجرایی حق ندارند، قول‌های بیهوده به مردم بدهنددکتر نهاوندیان در اولین اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور:رییس دفتر رییس جمهور با تأکید بر اینکه دستگاههای اجرایی حق ندارند، قولهای بیهوده به مردم بدهند، تصریح کرد: بنای کشورداری و اداره کشور بر این نیست که هر روز اتفاق جدیدی در کشور بیفتد تا مردم شگفتزده شوند و واقعیتها در کشور دچار لغزش شود؛ در واقع حکمرانی عادلانه و منصفانه را در این میبینیم که مردم مطمئن باشند اگر دولت تصمیمی میگیرد، مبتنی بر قوانین و مقررات است.رییس دفتر رییس جمهور با تأکید بر اینکه دستگاههای اجرایی حق ندارند، قولهای بیهوده به مردم بدهند، تصریح کرد: بنای کشورداری و اداره کشور بر این نیست که هر روز اتفاق جدیدی در کشور بیفتد تا مردم شگفتزده شوند و واقعیتها در کشور دچار لغزش شود؛ در واقع حکمرانی عادلانه و منصفانه را در این میبینیم که مردم مطمئن باشند اگر دولت تصمیمی میگیرد، مبتنی بر قوانین و مقررات است.<br /> دکتر محمد نهاوندیان امروز (شنبه) در اولین اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی کشور در دولت یازدهم، گفت: از جهتگیریهای دولت این است که فضای زندگی، کسب و کار، مناسبات بین دولت و مردم به گونهای باشد که در آن امکان پیشبینیپذیری وجود داشته باشد.<br /> وی با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید به کاری ارزش میدهیم که براساس قوانین و مقررات باشد، ادامه داد: باید به فضایی برسیم که همه مردم یقین کنند اگر کارشان بر طبق قوانین باشد، کسی کاری به کارشان ندارد و اگر تخلف کردند، فوراً حق مردم از آنها مطالبه میشود و آن روز، روز پیشرفت و عدالت است.<br /> رییس دفتر رییس جمهور با تأکید بر اینکه این دولت مدیرانی را تشویق میکند که کمتر ناآرامی ایجاد کرده و بیشتر فضای آرامش و اعتماد به قوانین و کسب و کار را به وجود آورند، گفت: نباید با تغییرات یکباره قوانین، باعث نگرانی مردم شویم، بلکه باید به سمتی برویم که فضا قابل پیشبینی شود.<br /> رییس دفتر رییس جمهور با اشاره به مزین شدن این دهه به عنوان پیشرفت و اعتدال از سوی مقام معظم رهبری، خاطرنشان کرد: هدف اصلی این دولت پیشرفت و عدالت است و اگر عدالت را غایت قوانین و مقررات بدانیم، پس باید مناسبات حقوقی را در تمامی عرصهها مورد توجه و تأکید قرار دهیم.<br /> رییس دفتر رییس جمهور تأکید کرد: میخواهیم کشور پیشرفت کند و در عین حال عدالت رعایت شود، اما در این پیشرفت و رعایت عدالت، مناسبات حقوقی و حد و مرزها را ملاحظه میکنیم؛ میخواهیم این ماشین جلو برود.<br /> وی با بیان اینکه معاونت حقوقی زمانی مطلوب عمل کرده است که راه دسترسی به اهداف را با رعایت قوانین و مقررات نشان دهد، به انتقاد از عدم اجرای سند چشمانداز 20 ساله پرداخت و گفت: طبق این سند باید در منطقه در حوزههای مختلفی اول باشیم، ولی باید دید ما چه میزان رشد کردیم و دیگران چگونه جلو رفتند؟<br /> رییس دفتر رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ارائه لایحه بودجه سال 93 از سوی دولت به مجلس، گفت: یکی از افتخارات این دولت این است که در اولین سال فعالیت خود با اینکه فرصت کمی در اختیار داشت، در موعد مقرر لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرد.<br /> وی افزود: این دولت در فرصتی کوتاه، بودجهای را تدوین کرد که میتواند ادعا کند ارقام آن واقعی است و از هر خط آن میتواند دفاع کند و این یک افتخار است.<br /> دکتر نهاوندیان خاطرنشان کرد: جنبه نمادین تقدیم به موقع لایحه بودجه، رعایت احترام قوانین و مقررات بود و این امر ارزشمندی است و دولت تدبیر و امید با تحقق این موضوع این پیام را به زیر مجموعههای خود اعلام کرد که برای این دولت، رعایت قوانین دارای اولویت جدی و بسیار مهم است.<br /> وی اضافه کرد: میخواهیم این پیام به تمام ارکان اجرایی قوه مجریه سرایت کند تا آنها نیز خود را متعهد به قانون بدانند و اگر جایی نتوانستند قانون را رعایت کنند، باید عذر قابل قبولی ارائه نمایند و اگر در جایی قانون قابل رعایت و عمل نیست، باید قوانین جایگزین تصویب شود.<br /> رییس دفتر رییس جمهور با بیان اینکه متأسفانه در طول این سالها پروژههایی را از نظر بودجهای زخمی کردهایم و عملا نتوانستهایم برای آنها کاری کنیم، تصریح کرد: گاهی برخی پروژهها 20 سال طول کشیده که به بهرهبرداری برسد و حاصل این موضوع جزء بدبینی مردم نبوده است.<br /> دکتر نهاوندیان با بیان اینکه در قانون بودجه تلاش کردهایم، تعهدی به مردم بدهیم که از عهده اجرای آن برمیآییم، گفت: دادن وعده هایی که خوشحالی آن در حد یک برنامه و یا در حد یک سفر است و عملا اجرایی نمیشوند، نتیجه ای جزء افزایش بدبینی ندارند؛ وقتی اعتماد مردم افزایش پیدا میکند که ببینند پشت حرفی که زده میشود، عمل و نتیجه هست.<br /> وی خطاب به معاونت امور حقوقی دستگاههای اجرایی کشور، اظهار داشت: نسبت به وعدههایی که در دستگاههایتان به مردم داده میشود، حساس باشید و دقت کنید.<br /> رییس دفتر رییس جمهور گفت: اگر مردم در این ارتباط صداقت دیدند با صداقت برخورد میکنند.<br /> نهاوندیان با اشاره به سرمایه اجتماعی دولت یازدهم و اعتمادی که مردم نسبت به دولت دارند، خاطرنشان کرد: این دولت فعالیت خود را با این سرمایه آغاز کرده و باید از این سرمایه حراست کرد. <br /> رییس دفتر رییسجمهور با بیان اینکه "عزم دولت این است که معاونت حقوقی با قوت بیش از پیش مأموریتهای مهمی را که بر عهده دارد به پیش ببرد"، ادامه داد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکنون دستاوردهای خوبی داشته است، گرچه باید گامهای بلندتری برداشته شود.<br /> وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مردم هر چهار سال یکبار بار رأی مستقیم خود رییس قوه مجریه را انتخاب میکنند و این فرصت مغتنمی برای بازنگری و بازیابی حقوق مردم در ماشین بروکراسی دولت است.<br /> وی اظهار داشت: نکتهای که بر آن تأکید دارم این است که در نظامی که مردمی است و قوه مجریه خود را خدمتگزار مردم میداند، مسئولان حقوقی در دستگاهها نباید فقط یک طرف میز را ببینند، بلکه باید طرف دیگر میز را که مردم هستند نیز ببیند و حقوق مردم را احصا کنند؛ همانقدر که نسبت به حقوق دستگاهها دلسوزی دارند، نسبت به حقوق مردم هم باید حساسیت و دلسوزی داشته باشند که البته این مسائل در هر یک از دستگاههای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی یک معنا دارد.<br /> دکتر نهاوندیان در پایان، با بیان اینکه "گاهی عدم تصمیمگیریها و معطل گذاشتنها موجب میشود که حقوق افراد ضایع شود"، گفت: باید نسبت به حقوق افراد حساس باشیم و همانطور که گفتم، جهتگیری در این دولت این است که فضای زندگی، کسب و کار و فضای مناسبات دولت با مردم، فضایی باشد که در آن امکان پیشبینیپذیری وجود داشته باشد.<br /> http://www.president.ir/fa/733932013-12-14 16:23:07733901416183145020