پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irWed, 02 Dec 2020 16:45:25 +0330Wed, 02 Dec 2020 16:45:25 +03302024 اولین نشست مجمع معاونین اداری و مالی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی برگزار شدبا حضور دکتر نهاوندیان:اولین نشست مجمع معاونین اداری و مالی وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی عصر امروز (دوشنبه) به همت معاونت پشتیبانی و تحول اداری نهاد ریاست جمهوری و با حضور دکتر نهاوندیان و معاونان اداری و مالی دستگاههای اجرایی برگزار شد.اولین نشست مجمع معاونین اداری و مالی وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی عصر امروز (دوشنبه) به همت معاونت پشتیبانی و تحول اداری نهاد ریاست جمهوری و با حضور دکتر نهاوندیان و معاونان اداری و مالی دستگاههای اجرایی برگزار شد.<br /> دکتر نهاوندیان رییس دفتر رییسجمهور در این جلسه با اشاره به اهمیت و جایگاه مجموعه اداری و مالی دستگاههای اجرایی در تحقق شعار دولت تدبیر و امید، بر ضرورت شفافسازی، پاکدستی و راستگویی در وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی تأکید کرد.<br /> رییس دفتر رییسجمهور گفت: دستگاههای اجرایی در مجموعه اداری و مالی خود باید زمینه هر چه بیشتر تعامل و اعتماد دوسویه بین وزارتخانهها و مردم را فراهم آورند.<br /> دکتر نهاوندیان، ضرورت اهتمام مسوولین ذیربط در استفاده بهینه از منابع در جهت نیل به بهرهوری در دستگاههای اجرایی را یادآور شد و گفت: مدیران دستگاههای اجرایی باید در راستای زمینهسازی پیرامون تحقق اقتصاد شفاف و گرهگشایی از مشکلات مردم ،تلاش مضاعفی داشته باشند.<br /> مرتضی بانک معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری نیز در این نشست ضمن برشمردن اهداف استراتژیک دولت تدبیر و امید برای بهبود فعالیتهای مجموعه اداری و مالی دستگاههای اجرایی، خواستار اهتمام ویژه وزارتخانهها بر استفاده از فناوریهای نوین در جهت تحرک و پویایی این بخش شد.<br /> در این جلسه مقرر شد کارگروههای تخصصی، برنامههای لازم جهت ساماندهی و ارتقای سطح عملکرد مجموعههای اداری و مالی دستگاههای اجرایی را به انجام برسانند.<br /> همچنین در این نشست عبدالخلیل معظمزاده معاون پشتیبانی و تحول اداری نهاد ریاست جمهوری طی سخنانی به تبیین جایگاه و عملکرد حوزههای اداری و مالی دستگاههای اجرایی پرداخته و با حساس خواندن حیطه فعالیتها و اثرگذاری این مجموعه در بدنه دستگاههای اجرایی کشور، به نقش و وظایف ذاتی معاونتهای اداری و مالی اشاره کرد.<br /> وی ضمن گزارشی از عملکرد مجموعه معاونت متبوع و برنامهریزیهای انجام شده در راستای ارتقای هرچه بهتر فعالیتها و احصاء مسوولیتهای مترتب و ناشی از ساختار و سازمان در این بخش، خواستار تعامل سازنده در جهت همافزایی و نیل به اهداف سازمانی شد.<br /> در پایان این جلسه نیز معاونین اداری و مالی دستگاههای اجرایی، گزارشی از عملکرد و فعالیتهای حوزه خود ارایه کردند.<br /> http://www.president.ir/fa/733312013-12-09 20:20:547333022183144959