پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irTue, 19 Jan 2021 22:38:28 +0330Tue, 19 Jan 2021 22:38:28 +03302024 هدف دولت یازدهم تشویق و تقویت بخش خصوصی استدکتر نهاوندیان در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بین‌المللی صنعت آب و برق:رییس دفتر رییس جمهور با تأکید بر اینکه امروز به جای توقف در زمان باید برنامههای بلندمدت را در دستور کار خود قرار دهیم، گفت: باید به وظایف بین نسلی خود بیاندیشیم و نوعی از سرمایهگذاری را طراحی و اجرا کنیم که بتواند بالقوههای کشور را به بالفعلهای غرور آفرین تبدیل کند.رییس دفتر رییس جمهور با تأکید بر اینکه امروز به جای توقف در زمان باید برنامههای بلندمدت را در دستور کار خود قرار دهیم، گفت: باید به وظایف بین نسلی خود بیاندیشیم و نوعی از سرمایهگذاری را طراحی و اجرا کنیم که بتواند بالقوههای کشور را به بالفعلهای غرور آفرین تبدیل کند.<br /> دکتر نهاوندیان روز چهارشنبه در مراسم افتتاحیه سیزدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت برق و نهمین نمایشگاه آب و تأسیسات آب و فاضلاب با اشاره به ظرفیتهای عظیم انرژی در کشور گفت: ایران این ظرفیت را دارد که به قطب تولید برق در منطقه تبدیل شود و بسیاری از همسایگان ما برای ارتباط در حوزه تولید، مصرف و انتقال برق آمادگی همکاری دارند.<br /> سرپرست نهاد ریاست جمهوری ادامه داد: با نگاهی به ظرفیتهای کشور و منطقه، میتوانیم مطمئن باشیم که یک آینده همراه با رشد مستمر و پایدار میتواند در دسترس ما باشد. حوزه صنعت برق میتواند به خوبی ثابت کند که ایران نقش آفرین اقتصاد منطقه و آسیا باشد.<br /> دکتر نهاوندیان با بیان این که اگر جهانی فکر کنیم، میتوانیم فرصتهای شغلی زیادی فراهیم سازیم، گفت: جنس مسائل مربوط به انرژی یک جنس جهانی و منطقهای است و نباید آن را در سرزمین خود محدود کنیم.<br /> وی افزود: این تفکر میتواند بیشترین همکاری بینالمللی را ایجاد کند؛ باید منافع مشترک منطقهای را در اولویت قرار دهیم تا بتوانیم به صلحی پایدار برسیم.<br /> دکتر نهاوندیان همچنین خاطر نشان کرد: ویژگی بزرگ صنعت آب و برق این است که یک زنجیره اشتغالزایی گسترده در حوزههای مختلف ایجاد میکند و ما باید در این زمینه نگاه جامع محور همراه با آمایش سرزمینی را تقویت کنیم تا دچار ضایعات بخشینگری نشویم. <br /> رییس دفتر رییس جمهور با اشاره به اینکه نباید رشد اقتصادی خود را مبتنی بر مواهب طبیعی قرار دهیم، افزود: رشد اقتصادی باید بر مبنای بهرهوری و نوآوری باشد و نیروی انسانی کشور باید فضای لازم برای رشد را داشته باشد.<br /> وی با بیان اینکه تقویت بخش خصوصی در تولید مورد تأکید جدی دولت است، خاطر نشان کرد: راه رشد پایدار از طریق تقویت بخش خصوصی میگذرد، دراین راستا دولت یازدهم به صورت جدی به دنبال تشویق و تقویت بخش خصوصی است.<br /> دکتر نهاوندیان با اشاره به اینکه معنای اقتصاد مقاومتی، انزوا طلبی نیست، اظهار داشت: تولید داخلی ما باید به سطحی از کیفیت برسد که بتواند بازارهای جهانی را به دست آورد، در این صورت سرمایهگذار خارجی هم خواستار مشارکت خواهد شد.<br /> وی ادامه داد: سیاست خارجی تعاملی میتواند به ما کمک کند، تحرک دیپلماسی دولت فضای تعاملی را آماده کرده است. حراست از ارزشهای انقلاب اسلامی ایجاب میکند که ایران حضور فعال و اثرگذار در عرصه جهانی داشته باشد.<br /> همچنین در پایان مراسم رییس دفتر رییس جمهور از غرفههای برپا شده در این نمایشگاه دیدن کرد.<br /> این نمایشگاه با حضور 306 شرکت داخلی و 64 شرکت خارجی و با حضور وزرا انرژی ارمنستان و سوریه برپا شد. <br /> http://www.president.ir/fa/725872013-11-06 17:02:347258814183144216