پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irThu, 21 Jan 2021 12:04:24 +0330Thu, 21 Jan 2021 12:04:24 +03302024 نام سفرهای استانی به پایش و پویش استانی تغییر می‌کنددر مراسم تودیع معاونان هماهنگی و پیگیری نهاد ریاست جمهوری بیان شد؛ دکتر نهاوندیان:رئیس دفتر رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری گفت: دولت تحقق اقتصاد مقاومتی را در دستور کار دارد و از این طریق با تکیه بر تولید ملی، وابستگی به نفت کاهش یافته، قدرت اقتصاد کشور در مقابل تحولات درونی ارتقا و در عین حال قدرت مقابله با تحولات بینالمللی نیز افزایش مییابد. رئیس دفتر رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری گفت: دولت تحقق اقتصاد مقاومتی را در دستور کار دارد و از این طریق با تکیه بر تولید ملی، وابستگی به نفت کاهش یافته، قدرت اقتصاد کشور در مقابل تحولات درونی ارتقا و در عین حال قدرت مقابله با تحولات بینالمللی نیز افزایش مییابد. <br /> دکتر محمد نهاوندیان که در مراسم تودیع و معارفه معاونان هماهنگی و پیگیری نهاد ریاست جمهوری و نیز روسای مرکز امور حقوقی بینالمللی ریاست جمهوری سخنرانی میکرد، با بیان اینکه الگوی مدنظر دولت برای رشد و توسعه کشور الگوی رشد درونزای بروننگر است، گفت: بر مبنای این الگو تکیه بر سرمایههای ملی و کمک به شکوفا شدن خلاقیتهای درونی در عین تعامل سازنده با جهان خارج برای پیشرفت کشور مدنظر است. <br /> رییس دفتر رییسجمهور لازمه رشد پویا و مستمر را ترسیم مستمر فردای بهتر از امروز و تلاش برای ایجاد آن دانست و افزود: درس بزرگ چنین مراسمی تقدیر از تلاشهای گذشته و طراحی آینده بهتر از دیروز است که برای هر مجموعهای در هر سطحی لازم است. <br /> رییس دفتر رییسجمهور با بیان اینکه آسیبهای اقتصادی به کشور بیش از آنکه ناشی از تحریمها باشد به سبب کاستیها در تقویت تولید ملی بوده است، اضافه کرد: اینکه کشور پس از سه دهه همچنان تا این سطح نیازمند واردات کالاهای اساسی باشد، ناشی از آن است که تدبیری جامع برای رفع کاستیها در عرصه تولید ملی اندیشیده نشده است. <br /> دکتر نهاوندیان در ادامه با اشاره به اینکه مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری در این برهه از زمان نقش بسیار مهمی برعهده دارد، اظهار داشت: وظیفه این مرکز رسیدگی به پروندههای حقوقی 30 سال پیش کشور مثل بیانیه الجزایر نیست که در این مورد سوال اساسی آن است که چرا این پروندهها مختومه نشدهاند، بلکه وظیفه این مرکز آن است که از حقوق عمومی ملت از سوی نهاد ریاست جمهوری به نمایندگی ملت حراست کند. <br /> رییس دفتر رییسجمهور با تأکید بر اینکه این مرکز باید پایگاه طراحی یک حضور مقتدر و قوی در عرصه بینالمللی برای جمهوری اسلامی باشد، تصریح کرد: باید بستر یک دیپلماسی فعال عمومی را مهیا کنیم و مهیا کردن زیرساخت حقوقی مناسب، لازمه نقش آفرینی و حضور موفق در همه عرصههای بینالمللی است.<br /> رییس دفتر رییسجمهور جهت دیگر توسعه کشور را تکیه به استعدادهای درونی ذکر کرد و با اشاره به اهمیت نقش معاونت هماهنگی و پیگیریهای نهاد ریاست جمهوری در این زمینه، گفت: شناخت استعدادهای استانی از لوازم فراهم آوردن مقدمات رشد درونزای کشور است.<br /> دکتر نهاوندیان با بیان اینکه حیف است که اسم سفر مقامات به استانهای کشور را سفرهای استانی بگذاریم، ادامه داد: این اشتباه است که فکر کنیم استانها با یک یا دو سفر مقامات آباد میشوند؛ باید سفرهای مقامات عالی به استانها را تحت عنوان پایش و پویش استانی بنامیم که مسوولان دولتی با استفاده از فرصت این سفرها به کشف استعدادهای استانها همت گماشته و در راه شکوفا شدن آنها تلاش کنند. <br /> رییس دفتر رییس جمهور با تأکید بر اینکه نباید نتیجه سفرهای استانی صرفاً ایجاد تعهداتی برای دولت باشد که بعضاً حتی عمل به همه آنها مقدور نیست، اظهار داشت: باید برای پویایی درونی استانها برنامهریزی صورت گیرد و این وظیفه جدید معاونت هماهنگی و پیگیریهای نهاد ریاست جمهوری است تا براساس مطالعات علمی بر پایه آمایش سرزمینی برنامههای توسعه استانها بر مبنای استعدادهای هر استان را تدوین کنند.<br /> دکتر نهاوندیان با تأکید بر اینکه هر استان استعدادهای متفاوتی برای توسعه دارد، تصریح کرد: با یک برنامه کلی نمیتوان به رشد و توسعه همه استانها دست یافت.<br /> سرپرست نهاد ریاست جمهوری با تأکید براینکه حرکت رو به رشد مستلزم قدرشناسی از گذشته و توقف نکردن در آن است، گفت: باید تلاشهای انجام شده را قدرشناخت و از کاستیهای گذشته برای تعریف راه آینده در مسیر اعتلای مستمر درس گرفت. <br /> دکتر نهاوندیان ضمن تقدیر از زحمات آقایان دکتر جعفرزاده و دادخواه و همکاران آنها خاطر نشان کرد: آقای محبی به شایستگی به این سمت منصوب شده و با تجارب علمی و عملی طولانی اشراف جامعی بر حوزه مسائل حقوقی بینالمللی کشور دارند که امید خلق دورهای درخشان در فعالیت آینده این مرکز را ایجاد میکند. <br /> او با بیان اینکه تقارن تودیع و معارفه در دو حوزه داخلی و بینالمللی را برای تأکید بر یک مفهوم اساسی در حرکت رو به رشد کشور به فال نیک میگیرم، تأکید کرد: معاونت هماهنگی و پیگیری ریاست جمهوری و مرکز امور حقوقی بینالمللی دو مجموعهای هستند که در عرصه داخلی و بینالمللی برای توسعه کشور تلاش میکنند. <br /> رییس دفتر رییس جمهور در پایان سخنان خود ضمن قدردانی از زحمات و تلاشهایی که تاکنون در این دو معاونت بعمل آمده از همه کارکنان نهاد ریاست جمهوری خواست تا در کنار وظایف اصلی که برعهده آنان است کمک به هم افزایی کلیت مجموعه نهاد و دفتر ریاست جمهوری را مورد توجه قرار دهند؛ چرا که همه کارکنان و مدیران این دو معاونت، پیکر یک مجموعه واحد هستند که وظیفه اصلی آنان تسهیل خدمترسانی برای منتخب مردم است و از مجموعه آنها باید یک پیام همگرایی و همافزایی مستمر در مسیر افزایش بازدهی شنیده شود. <br /> دکتر نهاوندیان تأکید کرد: خوشبختانه حرکت خوبی برای اصلاح ساختار سازمانی در نهاد ریاست جمهوری و دفتر رییس جمهور برای کاهش موازی کاریها آغاز شده که امیدواریم از تجارب همه همکاران در عرصه فکر و عمل در این مسیر بهرهمند شویم. <br /> همچنین در این مراسم مرتضی بانک معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری، با بیان اینکه نهاد ریاست جمهوری خود را آماده میکند تا بتواند برنامهها و اهداف رییس جمهور را به نحو مطلوب به اجرا درآورد، افزود: نهاد ریاست جمهوری باید آمادگی داشته باشد تا با تبیین شرایط و وظایف، نیروی خود را بسیج کند تا اهداف و برنامهها و سیاستهای دولت تدبیر و امید را به نحو مطلوب پیاده کند. <br /> http://www.president.ir/fa/724702013-11-02 17:32:26724712216156183143999