پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irTue, 23 Jul 2019 07:53:42 +0430Tue, 23 Jul 2019 07:53:42 +04302024 دفتر رئیس جمهور باید از تمامی ظرفیت های کارشناسی کشور استفاده کنددکتر نهاوندیان در جلسه معارفه معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور:جلسه معارفه دکتر حمید ابوطالبی به عنوان معاون سیاسی دفتر رییسجمهور، با حضور دکتر محمد نهاوندیان رییس دفتر رییسجمهور برگزار شد.جلسه معارفه دکتر حمید ابوطالبی به عنوان معاون سیاسی دفتر رییسجمهور، با حضور دکتر محمد نهاوندیان رییس دفتر رییسجمهور برگزار شد.<br /> دکتر محمد نهاوندیان رییس دفتر رییسجمهور در این جلسه با بیان اینکه در کارشناسیها و بررسیهایی که در نهاد ریاست جمهوری صورت می گیرد باید همگرایی، جامعنگری و کار تیمی فرابخشی وجود داشته باشد، گفت: در تمامی این بررسیها و کارشناسیها باید به گونهای عمل کنیم که بتوانیم تحلیلهای متفاوت را تجمیع و به هم وصل کنیم.<br /> دکتر نهاوندیان با بیان اینکه نباید تحلیلها بخشی و حوزهای بوده و باید با شیوهای کلاننگر و به طور کامل ارائه شود، تاکید کرد: نهاد ریاست جمهوری و دفتر رییس جمهور باید از تمامی ظرفیتهای کارشناسی موجود در دانشگاهها، نهادهای پژوهشی ، نخبگان و حتی سایر دستگاههای دولتی به بهترین شکل استفاده کند.<br /> رییس دفتر رییسجمهور تصریح کرد: باید به گونهای اقدام کنیم تا هر نخبه و صاحب نظری اگر خدائی ناکرده احساس کند جایی برای شنیدن سخنان و نظرات آنان نیست باید بداند که دفتر رییس جمهور نظرات کارشناسانه او را میشنود و این نظر در تصمیم گیری ها تاثیرگذار خواهد بود.<br /> دکتر نهاوندیان با اشاره به اینکه دستگاههای دولتی هرگز نباید احساس کنند که دفتر رییسجمهور برای گذران امور خود، اقدام به موازی کاری با سایر بخش ها میکند، گفت: نهاد ریاست جمهوری تلاش دارد با ساز وکاری دقیق و استفاده از ظرفیت همه دستگاههای دولتی و غیردولتی به یک همگرایی میان دستگاههای اجرایی، پژوهشی و نخبگان و صاحب نظران کشور برسد.<br /> رییس دفتر رییسجمهور ادامه داد: اگر چنین اتفاقی رخ دهد، ما به وظیفه اصلی خود که ارائه تحلیل جامع، دقیق و همه سویه به رییسجمهور برای ایجاد زمینه و کمک جهت اتخاذ تصمیمات مهم است، عمل کرده و نخبگان و آگاهان کشور را در تصمیمات رییسجمهور به گونهای دخیل کنیم تا آنها احساس کنند در تصمیمات مهم کشور تاثیرگذار هستند.<br /> دکتر نهاوندیان با اشاره به دیدار که چندی پیش خود با یکی از مراجع عظام تقلید ، اظهار داشت: این مرجع بزرگوار با تمجید از اقدامات رییسجمهور، انتصابهای وی را از میان انسانهای حفیظ، امانتدار و عالم دانست.<br /> رییس دفتر رییس جمهور با بیان اینکه دکتر روحانی تلاش کرده در انتصابات پایهها و ملاک های خصوصیات رفتاری افراد این گونه باشد، تصریح کرد: دکتر ابوطالبی از جمله افرادی است که خصوصیات مورد نظر را دارا می باشد.<br /> وی با تاکید بر اینکه کارشناسیها و بررسیهای دفتر رییسجمهور باید مستظهر به پشتیبانی نخبگان باشد، اظهار داشت: معاونت سیاسی دفتر رییسجمهور باید نه تنها در حوزه سیاسی، بلکه در تمامی بخشهایی که رییسجمهور به طور آنی در آنها نیاز به تحلیل دارد، بتواند بررسی های دقیق و کارشناسانه را انجام دهد.<br /> دکتر نهاوندیان با تجلیل از 30 سال سابقه درخشان دکتر ابوطالب در حوزه های مختلف جامعه شناسی سیاسی و سیاست خارجی و آشنایی مفید وی به تمام حوزه ها اظهار امیدواری کرد تا با حضور وی معاونت سیاسی دفتر رییس جمهور به غنا و پویایی مطلوبی دست پیدا کند.<br /> وی همچنین تصریح کرد: با عنایت به آشنایی و تجربه همکاری گذشته دکتر ابوطالب با دکتر روحانی، معاونت سیاسی دفتر رییس جمهور می تواند به حلقه وصل نخبگان کشور با رییس جمهور مبدل شود.<br /> دکتر ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رییسجمهور نیز در این جلسه ضمن تقدیر از اعتماد دکتر روحانی به وی و ابراز خرسندی از حمایتها و همکاری های دکتر نهاوندیان و تشکر از همراهی های جناب آقای فریدون با وی، اظهار داشت: در کنار تحلیل، کارشناسی و ارتباط با سایر بخشها که از کارهای اصلی این معاونت است پنج محور فعالیت عمده باید مدنظر قرار گرفته شود.<br /> معاون سیاسی دفتر رییسجمهور رصد پروژهای صحنه سیاست داخلی و خارجی و طراحی های استراتژیک، تلاش برای یکپارچه سازی حوزه سیاست داخلی و خارجی، تلاش برای ملیسازی تصمیم ها و اقدامات بخشی، تلاش و کمک برای آماده سازی تحلیل ها، استراتژی ها و تدابیر لازم جهت تصمیم گیری رییس جمهور و تلاش برای حفظ توسعه و اقتدار رییس جمهور در حوزه های ملی (ملت &ndash; دولت) و فراملی را به عنوان پنج محور اصلی فعالیتهای معاونت سیاسی در آینده برشمرد و خاطرنشان کرد: اگر این پنج محور به درستی اجرا و عمل شود میتواند زمینه تصمیمگیریهای دقیق، به موقع و صحیح را برای رییسجمهور فراهم کرده و اقتدار حاکمیتی ریاست جمهوری را فراهم کند. <br /> http://www.president.ir/fa/721802013-10-07 16:02:147216222156183143315