پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irWed, 22 Jan 2020 22:14:20 +0330Wed, 22 Jan 2020 22:14:20 +03302024بازدید رییس دفتر رییس جمهور از پایانه مرزی چزابهhttp://www.president.ir/fa/1014392017-11-03 14:00:079183228731228639228688228640228641228644228645228646228732228648228649228651228647228650228652228653228654228655228656228657228658228659228660228661228662228663228664228666228734228733228667228668228669228735228671228736228673228674228737228675228676228677228678228679228680228681228682228683228684228686228687228638