دوشنبه 1 مرداد 1397 - 00:23
فارسی | العربية | English

فتوکلیپ

در همایش روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور : 
دو راه داریم؛ تسلیم یا مقاومت/ امروز سخن گفتن با آمریکا معنایی جز تسلیم و پایان دستاوردهای ملت ایران ندارد/ در برابر قلدر دروغگویی چون ترامپ اگر تسلیم شویم؛ ایران را غارت می کنند

در همایش روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور : دو راه داریم؛ تسلیم یا مقاومت/ امروز سخن گفتن با آمریکا معنایی جز تسلیم و پایان دستاوردهای ملت ایران ندارد/ در برابر قلدر دروغگویی چون ترامپ اگر تسلیم شویم؛ ایران را غارت می کنند

در همایش روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور : 
افزایش ۷۵۶ هزار نفری اشتغال در سال گذشته/ درآمدهای کشور بیش از گذشته و تخصیص اعتبارات عمرانی ۲۰ برابر است/ انبار کالاهای اساسی ما از همیشه بیشتر است

در همایش روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور : افزایش ۷۵۶ هزار نفری اشتغال در سال گذشته/ درآمدهای کشور بیش از گذشته و تخصیص اعتبارات عمرانی ۲۰ برابر است/ انبار کالاهای اساسی ما از همیشه بیشتر است

در همایش روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور :
روز طلایی دیپلماتهاست؛ با تمام شرکتهای کوچک و متوسط ارتباط بگیرید/ سفرای عزیز هر روز با نخبگان و شرکت های اقتصادی در تماس باشند

در همایش روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور : روز طلایی دیپلماتهاست؛ با تمام شرکتهای کوچک و متوسط ارتباط بگیرید/ سفرای عزیز هر روز با نخبگان و شرکت های اقتصادی در تماس باشند

در همایش روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور : 
ملت ایران از کسی نمی ترسد/ در همه منطقه پهن شده اید؛ معنای حرف هایتان را درک کنید

در همایش روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور : ملت ایران از کسی نمی ترسد/ در همه منطقه پهن شده اید؛ معنای حرف هایتان را درک کنید

در همایش روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور : 
آقای ترامپ! ما مرد شرف و ضامن امنیت آبراه منطقه در تاریخ هستیم؛ با دم شیر بازی نکنید...

در همایش روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور : آقای ترامپ! ما مرد شرف و ضامن امنیت آبراه منطقه در تاریخ هستیم؛ با دم شیر بازی نکنید...

در همایش روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور : 
نه شرقی و نه غربی منافات با کار با شرق و غرب ندارد/ روابط ما با روسیه بر مبنای همسایگی و منافع متقابل است

در همایش روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور : نه شرقی و نه غربی منافات با کار با شرق و غرب ندارد/ روابط ما با روسیه بر مبنای همسایگی و منافع متقابل است

در همایش روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور : 
آمریکای منزوی، نباید جان بگیرد/ سرزمین علم و حکمت، و دنبال رابطه خوب با جهانیم/ بهترین روابط را با همسایگان خواهانیم/ بدنبال اصلاح روابط عربستان، امارات و بحرین با ایران هستیم

در همایش روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور : آمریکای منزوی، نباید جان بگیرد/ سرزمین علم و حکمت، و دنبال رابطه خوب با جهانیم/ بهترین روابط را با همسایگان خواهانیم/ بدنبال اصلاح روابط عربستان، امارات و بحرین با ایران هستیم

در همایش روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور : 
چهار پرده از نقشه آمریکا علیه برجام .../ترامپ زور زیادی زد، اما مجبور شد تنهایی از برجام خارج شود

در همایش روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور : چهار پرده از نقشه آمریکا علیه برجام .../ترامپ زور زیادی زد، اما مجبور شد تنهایی از برجام خارج شود