دوشنبه 27 آذر 1396 - 05:00
فارسی | العربية | English

فتوکلیپ

در اجلاس فوق العاده سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در استانبول:
جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد با تک تک کشورهای اسلامی برای دفاع از قدس بدون هیچگونه ملاحظه و پیش شرطی همکاری نماید

در اجلاس فوق العاده سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در استانبول: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد با تک تک کشورهای اسلامی برای دفاع از قدس بدون هیچگونه ملاحظه و پیش شرطی همکاری نماید

در اجلاس فوق العاده سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در استانبول:
باید موضوع فلسطین به موضوع اول جهان اسلام برگردد/نباید از خطرات رژیم صهیونیستی از جمله زرادخانه هسته ای این رژیم که کل جهان را مورد تهدید قرار می دهد غافل باشیم

در اجلاس فوق العاده سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در استانبول: باید موضوع فلسطین به موضوع اول جهان اسلام برگردد/نباید از خطرات رژیم صهیونیستی از جمله زرادخانه هسته ای این رژیم که کل جهان را مورد تهدید قرار می دهد غافل باشیم

در اجلاس فوق العاده سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در استانبول:
وحدت جهان اسلام در برابر رژیم صهیونیستی ضروری است/ همه معضلات جهان اسلام از طریق گفتگو قابل حل است/با وحدت اسلامی بهتر می توان از حقوق امت اسلام و قدس حمایت کنیم

در اجلاس فوق العاده سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در استانبول: وحدت جهان اسلام در برابر رژیم صهیونیستی ضروری است/ همه معضلات جهان اسلام از طریق گفتگو قابل حل است/با وحدت اسلامی بهتر می توان از حقوق امت اسلام و قدس حمایت کنیم

در اجلاس فوق العاده سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در استانبول:
ایالات متحده هیچگاه میانجی صادقی نبوده و نخواهد بود/ آمریکا تنها در پی منافع حداکثری صهیونیست ها است و احترامی برای خواسته های مشروع فلسطینیان قائل نیست

در اجلاس فوق العاده سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در استانبول: ایالات متحده هیچگاه میانجی صادقی نبوده و نخواهد بود/ آمریکا تنها در پی منافع حداکثری صهیونیست ها است و احترامی برای خواسته های مشروع فلسطینیان قائل نیست

در اجلاس فوق العاده سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در استانبول:
بزرگترین دشمن یهودیان، نه مسلمانان و اعراب بلکه پروژه خطرناک صهیونیسم است

در اجلاس فوق العاده سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در استانبول: بزرگترین دشمن یهودیان، نه مسلمانان و اعراب بلکه پروژه خطرناک صهیونیسم است

در اجلاس فوق العاده سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در استانبول:
برخی بجای مقابله با تهدید های صهیونیست ها، نسخه هایی را برای آینده فلسطین تجویز می کنند که در صورت عملی شدن، صهیونیست ها برای همیشه بر فلسطین مسلط خواهند شد

در اجلاس فوق العاده سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در استانبول: برخی بجای مقابله با تهدید های صهیونیست ها، نسخه هایی را برای آینده فلسطین تجویز می کنند که در صورت عملی شدن، صهیونیست ها برای همیشه بر فلسطین مسلط خواهند شد

در اجلاس فوق العاده سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در استانبول:
قیام فلسطینی ها در روزهای گذشته علیه آمریکا و اشغالگران صهیونیست آشکار ساخت که فلسطینیان به طرح های پوچ دل نبسته و بر خواسته بحق خود پافشاری می کنند

در اجلاس فوق العاده سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در استانبول: قیام فلسطینی ها در روزهای گذشته علیه آمریکا و اشغالگران صهیونیست آشکار ساخت که فلسطینیان به طرح های پوچ دل نبسته و بر خواسته بحق خود پافشاری می کنند

راهی جز وحدت نیست و باید یکصدا تصمیم ترامپ را محکوم کنیم

راهی جز وحدت نیست و باید یکصدا تصمیم ترامپ را محکوم کنیم