تحلیف ریاست جمهوری دوازدهم در مجلس شورای اسلامی

شناسه خبر: 99956 -

شنبه 14 مرداد 1396 - 20:08

شناسه خبر: 99956

- رئیس‌جمهوری

- سخنراني ها