دیدار رییس جمهور افغانستان

شنبه 14 مرداد 1396 - 12:31

شناسه خبر: 99916