دیدار رییس جمهور افغانستان

شناسه خبر: 99916 -

شنبه 14 مرداد 1396 - 12:31

شناسه خبر: 99916

- رئیس‌جمهوری

- دیدارهای خارجی