در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری: فهرست حقوق مردم در نگاه دکتر روحانی؛ از ریشه کن شدن فقر و فساد تا سربلندی ایران در عرصه بین المللی

پنحشنبه 12 مرداد 1396 - 16:16

شناسه خبر: 99899