در نشست مطبوعاتی داخلی و بین المللی : هدف ما از بین بردن فقر مطلق تا پایان دولت دوازدهم است

دوشنبه 1 خرداد 1396 - 11:26

شناسه خبر: 99821