در نشست مطبوعاتی داخلی و بین المللی : امیدوارم روزی عربستان نیز راه صندوق آراء را انتخاب کند و در پی قدرت ملی باشد

دوشنبه 1 خرداد 1396 - 11:24

شناسه خبر: 99820