در جلسه هیات دولت : امروز یاد، نام و مکتب امام صادق(ع) می تواند بهترین راهنما برای حوزه های علمیه و دانشگاه های ما باشد

چهارشنبه 28 تير 1396 - 20:14

شناسه خبر: 99792