در جشنواره عمران سلامت : اگر اقدامات دولت یازدهم نبود، دریاچه ارومیه یکسال پیش کاملا خشک شده بود و توفان نمک سلامت ۱۴ میلیون هموطن را تهدید می کرد

سه شنبه 20 تير 1396 - 17:41

شناسه خبر: 99744