در همایش سراسری قوه قضاییه: حق نداریم بدون ادله کافی کسی را احضار و جلب کنیم/ ضابط بدون حکم قاضی نباید بیش از 24 ساعت کسی را در بازداشت نگهدارد

يکشنبه 11 تير 1396 - 20:12

شناسه خبر: 99645