در همایش سراسری قوه قضاییه: شهید بهشتی در برابر توهین ها و اتهامات، صبر را خسته کرد؛ مظلومترین شخصیت انقلاب بود و به ما آموخت که هر چیزی را برای عزت انقلاب و کشور تحمل کنیم

يکشنبه 11 تير 1396 - 19:52

شناسه خبر: 99636