بهره برداری از خط آهن تهران – همدان به طول 276 کیلومتر و با اعتبار 9700 میلیارد ریال

دوشنبه 18 ارديبهشت 1396 - 10:21

شناسه خبر: 99082