دکتر روحانی در محل حادثه معدن آزادشهر و در دیدار معدنکاران و کارگران

يکشنبه 17 ارديبهشت 1396 - 14:14

شناسه خبر: 99063