دکتر روحانی وارد استان گلستان شد

شناسه خبر: 99059 -

يکشنبه 17 ارديبهشت 1396 - 10:54

شناسه خبر: 99059

- رئیس‌جمهوری

- سفرهای داخلی

- سفرهای کاروان تدبیر و امید