۷ مرکز درمانی جدید تامین اجتماعی همزمان با بزرگداشت "روز جهانی کارگر" افتتاح شد

دوشنبه 11 ارديبهشت 1396 - 10:48

شناسه خبر: 99015