۷ مرکز درمانی جدید تامین اجتماعی همزمان با بزرگداشت "روز جهانی کارگر" افتتاح شد

شناسه خبر: 99015 -

دوشنبه 11 ارديبهشت 1396 - 10:48

شناسه خبر: 99015

- رئیس‌جمهوری

- سفرهای داخلی

- سفرهای کاروان تدبیر و امید