ورود دکتر روحانی به فرودگاه بین المللی بندر عباس

شناسه خبر: 98985 -

شنبه 9 ارديبهشت 1396 - 23:08

شناسه خبر: 98985

- سفرهای داخلی

- سفرهای کاروان تدبیر و امید

- رئیس‌جمهوری