دکتر روحانی در دیدار رییس مجلس ملی پاکستان

شناسه خبر: 98927 -

دوشنبه 4 ارديبهشت 1396 - 14:21

شناسه خبر: 98927

- رئیس‌جمهوری

- دیدارهای خارجی