افتتاح همزمان طرح‌های صنعتی، عمرانی و خدماتی استان کردستان

شناسه خبر: 98369 -

شنبه 5 فروردين 1396 - 23:56

شناسه خبر: 98369

- رئیس‌جمهوری

- سفرهای داخلی