افتتاح طرح‌های اقتصادی و زیربنایی استان کردستان

شناسه خبر: 98366 -

شنبه 5 فروردين 1396 - 18:52

شناسه خبر: 98366

- رئیس‌جمهوری

- سفرهای داخلی