دکتر روحانی در دیدار جمعی از مردم و نخبگان فرهنگی و اجتماعی استان خراسان جنوبی

چهارشنبه 2 فروردين 1396 - 20:20

شناسه خبر: 98335