ورود رییس جمهوری به فرودگاه بین المللی بیرجند- استان خراسان جنوبی

چهارشنبه 2 فروردين 1396 - 12:42

شناسه خبر: 98320