ورود رییس جمهوری به فرودگاه بین المللی بیرجند- استان خراسان جنوبی

شناسه خبر: 98320 -

چهارشنبه 2 فروردين 1396 - 12:42

شناسه خبر: 98320

- سفرهای داخلی

- رئیس‌جمهوری

- سفرهای کاروان تدبیر و امید