افتتاح طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سیستان و بلوچستان

شناسه خبر: 98007 -

سه شنبه 10 اسفند 1395 - 12:16

شناسه خبر: 98007

- رئیس‌جمهوری

- سفرهای داخلی