بازدید دکتر روحانی از خطوط انتقال برق و پست ٢٣٠ کیلو ولت مهدیس اهواز

پنحشنبه 5 اسفند 1395 - 13:40

شناسه خبر: 97912