دکتر روحانی مسقط را به مقصد کویت ترک کرد

چهارشنبه 27 بهمن 1395 - 16:37

شناسه خبر: 97772