رییس جمهوری آستانه را به مقصد بیشکک ترک کرد

پنحشنبه 2 دی 1395 - 14:18

شناسه خبر: 96970